Zorgzwaarte in de ouderenzorg

De IMA-databank bevat o.a. informatie over het aantal toegekende zorgprofielen per sector.

 • Een zorgprofiel in de ouderenzorg heeft te maken met de zorgbehoevendheid van een persoon die in een woonzorgcentrum (WZC) of een centrum voor kortverblijf (CVK) verblijft en er verzorgd wordt.

Uit de cijfers voor de residentiële ouderenzorg kunnen we het volgende leren:

 • In de periode 2009-2016 woonde 1,2% van de Vlaamse bevolking in een woonzorgcentrum.
 • In de periode 2009-2016 zien we dat in de woonzorgcentra nam het aantal profielen voor lichte zorg (type O en A) af terwijl de zwaardere zorgprofielen (type B, C en D) toenamen.
 • In de centra voor kortverblijf nemen zowel de lichte als de zwaardere zorgprofielen in de periode 2009-2016 toe.
 • Voor 2016 vinden we, net als voorgaande jaren, voor de woonzorgcentra voor de lichte zorgprofielen (type A en O) een concentratie in het noorden van Oost-Vlaanderen en in het westen van Antwerpen. Voor de centra voor kortverblijf is het vooral in het westen van Vlaanderen dat we de lichte zorgprofielen vinden.
 • De zware zorgprofielen (B, C en D) vinden we in 2016 voor de woonzorgcentra vooral terug in het zuiden van West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. Voor de centra voor kortverblijf ligt de nadruk op het westen van Vlaanderen.

We hebben ook een gelijkaardig rapport over zorgzwaarte in de thuisverpleging.

Grafiek lichte zorgprofielen type O en A in de woonzorgcentra voor de periode 2009-2015
Evolutie aandeel lichte zorgprofielen in de woonzorgcentra, 2009-2016

Bij de woonzorgcentra valt het op dat er een kleiner aantal profielen zijn voor lichte dan voor zware zorg:

 • 20% van de toegekende toelages betreft lichte zorg (type A en O) in 2016.
 • 80% van de toegekende toelages betreft zorgafhankelijkheid en zware zorgafhankelijkheid (type B, C en D) in 2016.
 • Het aandeel van het lichte zorgtype (O en A) neemt de laatste jaren af in elke leeftijdsgroep.
 • Ook het absolute aantal zorgprofielen voor lichte zorg gaat van 19.169 in 2009 naar 14.962 in 2016, waar het totale aantal toegekende zorgforfaits steeg van 64.309 in 2009 naar 75.518 in 2016.
Over deze cijfers

IMA-cijfers

De cijfers gaan over toegekende zorgprofielen op een bepaalde datum en dus ook over personen. Voor woonzorgcentra zijn cijfers beschikbaar voor de periode 2004-2016. Voor centra voor kortverblijf zijn cijfers beschikbaar van 2007-2016.

 • In de jaren vóór 2009 werd telkens een analyse gemaakt van het totaal aantal zorgprofielen in een kalenderjaar. Dit wilde zeggen dat het niet om personen ging aangezien 1 persoon gedurende het jaar kan verschuiven van zorgprofiel.
 • In 2009-2016 is er echter een momentopname in de tijd namelijk telkens op 30/06 voor de woonzorgcentra en centra voor kortverblijf. Het gaat hier nu wel om personen met een bepaald toegekend zorgprofiel. Voor de thuisverpleging gaat het om een gemiddelde van het totaal aantal zorgprofielen in een bepaald jaar. Dus "som alle profielen"/365 (of 366) om een idee te krijgen van het aantal personen met een zorgprofiel.
 • De cijfers voor 2004-2008 zijn niet direct te vergelijken met de cijfers voor 2009-2016. De vorige cijfers kan je ook op deze pagina raadplegen.

Categorie A + O en categorie B + C (+D) werden samengeteld en de som van deze profielen werd voor de periode 2009-2016 uitgedrukt per 10.000 inwoners voor de woonzorgcentra en per 100.000 inwoners voor de centra voor kortverblijf.

Voor een vergelijking over de tijd en tussen regio’s moeten deze cijfers worden gestandaardiseerd zodat er geen invloed is van verschillen in leeftijdsverdeling. Voor deze directe standaardisatie werd als referentie de bevolkingscijfers van het jaar 2000 genomen. Meer over standaardisatie?

Zorgbudget zwaar zorgbehoevenden

De Vlaamse sociale bescherming biedt een tegemoetkoming in de kosten voor niet-medische zorgen aan zorgbehoevenden via het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.

Meer informatie over de cijfers met betrekking tot het aantal bewoners in een woonzorgcentrum vindt u in de draaitabellen lopende dossiers zorgbudget zwaar zorgbehoevenden.

Zorgregio’s

De kaarten zijn ingedeeld in zorgregio's (zoals vastgelegd in het zorgregiodecreet). Hier vindt u tot welke zorgregio elke gemeente behoort.

Natural breaks - Jenks

Met deze verdeling worden de verschillen tussen de groepen gemaximaliseerd.