Controle op indicatiestellingen (kappa-controle) in de ouderenvoorzieningen

De controle op indicatiestellingen (kappa-controle) in de ouderenvoorzieningen wordt vanaf 1 januari 2019 uitgevoerd door een zorgkassencommissie. In een eerste fase streven we ook hier naar continuïteit en worden de controles verder uitgevoerd door de huidige lokale colleges.

De aansturing van de controles gebeurt niet langer door het RIZIV maar door het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.

De werkwijze van de selectie van de te controleren ouderenvoorzieningen en de procedures rond de controle zelf leunen heel dicht aan bij de huidige werking. De ouderenvoorzieningen die vanaf januari 2019 een controle zullen krijgen, zullen ingelicht worden over de concrete wijzigingen.

Handleiding over de controles op indicatiestellingen in ouderenvoorzieningen.