Zorgkassen

Er zijn 6 erkende zorgkassen. Eén van de 6 zorgkassen, de Vlaamse zorgkas, wordt uitgebaat door de Vlaamse overheid, de andere worden beheerd door de ziekenfondsen.

De zorgkassen staan in voor de dagelijkse werking van de Vlaamse sociale bescherming. Dat houdt in:

  • aansluitingen regelen;
  • het overzicht van de aangesloten personen bijhouden;
  • de jaarlijkse bijdragen van de aangesloten leden innen;
  • de aanvragen voor tegemoetkomingen behandelen, de voorwaarden controleren en de tegemoetkomingen uitvoeren.

Nota's

Raadpleeg onderstaande nota's die van belang zijn voor de zorgkassen:

Over dit onderwerp