Zorginspectie in ziekenhuizen - resultaten cardiologisch en chirurgisch en internistisch zorgtraject

  • 8 januari 2020

Zorginspectie stelt vandaag de rapporten voor over de twee recentste inspectierondes. Bij het zorgtraject van de hartpatiënt waren veel elementen overal of bijna overal in orde. Ook bij de herhalingsronde van het internistisch en het chirurgisch zorgtraject waren veel aspecten bijna overal in orde. Daarnaast heeft Zorginspectie tijdens deze inspectierondes ook een aantal verbeterpunten vastgesteld.

Bij elke inspectieronde focust Zorginspectie op eisen die belangrijk zijn voor de kwaliteit van zorg en voor de patiëntveiligheid. De keuze om telkens onaangekondigd te inspecteren benadrukt dat de zaken die er toe doen, dag na dag in orde moeten zijn voor de patiënt.

De inspectieresultaten tonen aan dat de zieken­huizen in het algemeen zeer goed scoren op vlak van zorg en patiëntveiligheid.

Resultaten op de website van Zorginspectie