Zorginfecties door multiresistente micro-organismen

Uitbraken met zorginfecties door multidrugresistente micro-organismen vormen een steeds groter probleem in zorginstellingen (zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra).

Multidrugresistentie wordt gedefinieerd als ongevoeligheid aan minstens één antimicrobieel middel binnen 3 of meer antimicrobiële categorieën.

  • Verwekker: diverse micro-organismen
  • Incubatieperiode: afhankelijk van micro-organisme                                   
  • Waarom melden: 
    • Om vroegtijdig op de hoogte te zijn van een eventuele uitbraak in een zorginstelling met de mogelijkheid ondersteuning te bieden bij de bestrijding ervan.
    • Om regionale clusters te detecteren en nodige  beleidsmaatregelen te ontwikkelen.

Criteria

Klinische criteria

ten minste één van de volgende:

  • blootstelling aan een gemeenschappelijke bron
  • transmissie van mens naar mens
  • blootstelling via omgeving

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

typering volgens de geldende aanbevelingen

Gevalsdefinitie

Waarschijnlijk

een plotse toename van het aantal infecties, kolonisaties of gevallen van dragerschap met multidrugresistente micro-organismen in vergelijking met de normale incidentie in zorginstellingen EN epidemiologische criteria

Bevestigd

een waarschijnlijke uitbraak EN laboratoriumconfirmatie