Zorgen voor elkaar, da's toch normaal

  • 16 februari 2018

Ongeveer 4,5 miljoen mensen in Vlaanderen betalen elk jaar een zorgpremie aan een zorgkas. Die zorgpremie bedraagt dit jaar 51 euro of 26 euro voor mensen met een lager inkomen. Dat geld gaat volledig naar de Vlaamse sociale bescherming. De Vlaamse sociale bescherming gebruikt die zorgpremies, aangevuld met belastinggeld, om meer dan 300.000 zorgbehoevende mensen in Vlaanderen elke maand te versterken met een zorgbudget. De Vlaamse sociale bescherming zal de komende jaren fors uitbreiden. Daarom lanceren Zorg en Gezondheid en Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in samenwerking met de zorgkassen, vandaag een nieuwe informatiecampagne die uitlegt wat de Vlaamse sociale bescherming doet en waarom iedereen daarvoor een zorgpremie betaalt. De slogan luidt: “Zorgen voor elkaar, da’s toch normaal?”

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De Vlaamse sociale bescherming draait rond solidariteit. Dat tonen we met deze campagne. Mensen hebben het recht weten wat er gebeurt met de zorgpremie. Dat is geen extra belasting die naar de Vlaams schatkist vloeit. Nee, elke zorgpremie wordt vandaag gebruikt om maandelijkse zorgbudgetten te geven aan mensen die langdurig en veel zorg nodig hebben. Met onze Vlaamse sociale bescherming bouwen we zo een extra laag bovenop de federale sociale zekerheid voor iedereen in Vlaanderen. De komende jaren zal die nog uitbreiden met nieuwe diensten, zoals tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen.”

Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid: “Je betaalt elk jaar die zorgpremie aan een zorgkas. Als je dit jaar de brief krijgt om te betalen, zal er een folder van de campagne bijzitten die duidelijk uitlegt waarom je betaalt: om te zorgen voor elkaar. Een korte TV-spot in diezelfde periode zal dat ook tonen. Je betaalt het ook voor jezelf, want zo maak je deel uit van de Vlaamse sociale bescherming en kan je zelf ook een beroep doen op de voordelen wanneer je ze nodig hebt.”

De campagne

De campagne over de Vlaamse sociale bescherming loopt van 16 februari tot 4 maart. Dat is de periode waarin de meeste mensen een brief van hun zorgkas krijgen met de vraag om hun zorgpremie te betalen. Bij die brief zal een folder zitten met uitleg over de Vlaamse sociale bescherming. Tegelijkertijd speelt er een TV-spot op de zenders Eén, Canvas, Vier en VTM en Vitaya. De zorgkassen en ziekenfondsen zullen de campagne versterken via hun eigen kanalen. Ook op facebook en andere sociale media zal de campagne te zien zijn.

De Vlaamse sociale bescherming

De Vlaamse sociale bescherming bestaat vandaag uit drie cash tegemoetkomingen voor mensen die veel zorg nodig hebben. Deze tegemoetkomingen krijgen een gezamenlijke, nieuwe naam: Vlaams zorgbudget. Er is een Vlaams zorgbudget voor personen met een handicap of basisondersteuningsbudget, voor zwaar zorgbehoevenden (de zorgverzekering) en voor ouderen met een zorgnood (de tegemoetkoming hulp aan bejaarden).

Voor de zorgbudgetten in 2017 was er 798 miljoen euro beschikbaar. Meer dan 300.000 mensen ontvangen elke maand zo’n zorgbudget.

Het decreet over de Vlaamse sociale bescherming, dat in januari werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering en nu nog wordt voorgelegd aan het Vlaams Parlement, voorziet dat de Vlaamse sociale bescherming vanaf 2019 wordt uitgebreid met nieuwe onderdelen van zorg en behandeling. Bestaande tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen worden vanaf 2019 opgenomen in de Vlaamse sociale bescherming. Meteen worden de aanvragen sterk vereenvoudigd en komen er meer mogelijkheden.

De Vlaamse bevoegdheden in de residentiële ouderenzorg, de gezinszorg, de centra voor dagverzorging, de centra voor kortverblijf, de palliatieve equipes, de initiatieven beschut wonen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de centra geestelijke gezondheidszorg en de revalidatie zullen vanaf 2019 stap voor stap toegevoegd worden aan de Vlaamse sociale bescherming. Met de opname van deze sectoren zal de Vlaamse sociale bescherming een budget van 3,94 miljard euro omvatten.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Het doel is dat wie solidair bijdraagt aan de Vlaamse sociale bescherming op termijn voor al deze zorgvormen een zorgticket zal kunnen krijgen, dat je kan inzetten voor zorg- en dienstverlening bij een erkende zorgverlener naar keuze.”

www.vlaamsesocialebescherming.be