Zorgbugdet: afschaffing opschorting met verlies van rechten

  • 11 december 2017

De sanctie van opschorting met verlies van rechten in de Vlaamse sociale bescherming, wordt vanaf 1 januari 2018 geschrapt. De sanctie is ingevoerd om ervoor te zorgen dat de jaarlijkse premie voor de Vlaamse sociale bescherming ook effectief zou worden betaald. Door de sanctie worden vier maanden opschorting van de uitbetaling van een zorgbudget opgelegd voor elk jaar dat de zorgpremie niet, laattijdig of gedeeltelijk betaald werd of mensen zich niet hadden aangesloten.

Mensen worden pas met de sanctie geconfronteerd op het moment dat ze zorgbehoevend worden en een zorgbudget nodig hebben, wat vele jaren later kan zijn. Daardoor begrijpen ze niet dat ze nog een sanctie krijgen voor een fout uit het verleden, die ondertussen meestal is rechtgezet.

De redenen om niet of laattijdig te betalen zijn ook heel divers. Bovendien is het een dubbele sanctie, omdat er ook een administratieve geldboete is ingesteld voor wie de bijdrage 3 keer niet betaalt. Het is dus billijk om de sanctie op te heffen. 

Lopende opschortingen vallen weg vanaf 1 januari 2018.