Een voordeel op basis van verworven rechten (derogatie)

Wie vroeger al technische prestaties of handelingen van medisch laboratoriumtechnoloog of orthoptist-optometrist deed, kan die in sommige gevallen blijven doen zonder erkenning. Dat is het zogenaamde voordeel op basis van verworven rechten.

Opgelet: Een voordeel op basis van verworven rechten kan enkel nog worden aangevraagd voor het beroep van medisch laboratoriumtechnoloog en voor het beroep van orthoptist-optometrist tot en met 31 augustus 2019!

Aanvragen voor een voordeel op basis van verworven rechten op basis van overgangsmaatregelen voor de paramedische beroepen audiologen en audiciens, diëtisten, ergotherapeuten, farmaceutisch-technisch assistenten, logopedisten, podologen en technologen medische beeldvorming, kunnen niet meer worden aangevraagd! Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2019 tot wijziging van de regelgeving betreffende de erkenning van gezondheidszorgberoepen, moesten aanvragen voor een voordeel op basis van verworven rechten worden ingediend uiterlijk binnen een jaar na het moment van de publicatie van het koninklijk besluit met de kwalificatievereisten van het paramedisch beroep.

Een voordeel op basis van verworven rechten aanvragen kan alleen voor prestaties of handelingen die u minstens al 3 jaar deed voordat het koninklijk besluit over uw beroep in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd. Dit is het zogenaamde voordeel op basis van verworven rechten.

U moet dat voordeel op basis van verworven rechten aanvragen door een tewerkstellingsattest in te dienen via het e-loket van Zorg en Gezondheid.

Hoe aanvragen?

Vraag uw erkenning online aan via het e-loket van Zorg en Gezondheid.

Hou dit bij de hand:

 • Uw elektronische identiteitskaart met pincode en een kaartlezer
 • Uw e-mailadres
 • Een scan van uw tewerkstellingsattest, in pdf, png of jpeg-formaat (max. 4 MB per bestand)
 • U hoeft in dit geval geen diploma of stagebewijs op te laden

Meld u aan met uw e-id of federaal token en kies daarna "aanmelden als burger". Kies voor "Erkenning voor een paramedisch beroep". Meer hulp bij het e-loket

De behandeling van uw aanvraag

 1. Zorg en Gezondheid controleert of uw aanvraag volledig is: hebt u alle bewijsstukken mee opgeladen? Zo niet, dan sturen wij u een e-mail met een opsomming van wat er nog ontbreekt en dan kan u uw dossier aanvullen in het e-loket.
 2. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de erkenningscommissie van uw beroep. Die komt regelmatig samen. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra informatie. Zorg en Gezondheid keurt op basis van dat advies uw erkenning goed of af.
 3. Na de vergadering van de erkenningscommissie, krijgt u een e-mail met hun advies en de beslissing van Zorg en Gezondheid.
 4. Bent u erkend, dan ontvangt u een erkenningsbesluit van Zorg en Gezondheid via e-mail. Wij sturen uw erkenning zelf naar de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Zij zullen uw visum maken en opsturen.
 5. Bij een negatief advies, kunt u nog bezwaar indienen bij de erkenningscommissie.
Hulp nodig?

Bel 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail.

Hou uw rijksregisternummer bij de hand.

Vraag uw erkenning aan.

Hou dit bij de hand:

 • Uw e-id met pincode en een kaartlezer
 • Uw e-mailadres
 • Een scan van uw tewerkstellingsattest, in pdf, png of jpeg-formaat (max. 4 MB per bestand

U hoeft in dit geval geen diploma of stagebewijs op te laden. Kies in het e-loket voor "Erkenning voor een paramedisch beroep"

Meer hulp bij het e-loket