Een voordeel op basis van verworven rechten (derogatie)

Het zogenaamde "voordeel op basis van verworven rechten op basis van overgangsmaatregelen" kan niet meer worden aangevraagd voor de paramedische beroepen audiologen en audiciens, diëtisten, ergotherapeuten, farmaceutisch-technisch assistenten, logopedisten, podologen en technologen medische beeldvorming.

Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2019 tot wijziging van de regelgeving betreffende de erkenning van gezondheidszorgberoepen, moesten aanvragen voor een voordeel op basis van verworven rechten worden ingediend uiterlijk binnen een jaar na het moment van de publicatie van het koninklijk besluit met de kwalificatievereisten van het paramedisch beroep.

Voor het paramedisch beroep medisch laboratoriumtechnoloog kan het "voordeel op basis van verworven rechten op basis van overgangsmaatregelen op basis van overgangsmaatregelen" niet meer aangevraagd worden sinds 31 augustus 2019.

Medisch laboratoriumtechnoloog of orthoptist-optometrist

Wie vroeger al handelingen stelde als medisch laboratoriumtechnoloog of als orthoptist-optometrist, kan die in sommige gevallen blijven stellen door een aanvraag van een bekendmaking van gestelde handelingen in te dienen via het e-loket van Zorg en Gezondheid.

Hulp nodig?

Bel 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail.

Hou uw rijksregisternummer bij de hand.

Vraag uw erkenning aan.

Hou dit bij de hand:

  • Uw e-id met pincode en een kaartlezer
  • Uw e-mailadres
  • Een scan van uw tewerkstellingsattest, in pdf, png of jpeg-formaat (max. 4 MB per bestand

U hoeft in dit geval geen diploma of stagebewijs op te laden. Kies in het e-loket voor "Erkenning voor een paramedisch beroep"

Meer hulp bij het e-loket