Het stageplan indienen van een tandarts of tandarts-specialist

Wanneer indienen?

Binnen de 2 maanden vanaf het begin van de stage.

Wat indienen?

 1. Het stageplan. Gebruik deze formulieren voor de aanvraag van de validatie van uw stageplan.
 2. Bewijs inschrijving universitaire opleiding: uw inschrijvingsbewijs voor de specifieke postgraduaat opleiding algemeen tandarts, parodontologie of orthodontie.

 3. Opleidingsovereenkomst 1ste jaar: de overeenkomst die is afgesloten tussen u en de stagemeester en stagedienst.

 4. Als algemeen tandarts: het onderwerp van uw scriptie.

Hoe indienen?

Het e-loket is voor tandartsen niet meer beschikbaar.

U kan uw aanvraag via e-mail versturen naar tandartsen@vlaanderen.be. Graag uw aanvraag in 1 .pdf document versturen en uw beroep en/of specialiteit in het 'onderwerp' vermelden. Een bijkomende verzending op papier is overbodig.

De behandeling van uw dossier

 1. Wij controleren of uw dossier administratief volledig is. Zo niet, dan sturen wij u een e-mail met een opsomming van wat nog ontbreekt en dan kan u uw dossier aanvullen.
 2. Is uw stageplan volledig, dan sturen wij het door naar het RIZIV. Het RIZIV geeft u een nummer als kandidaat. U hebt dat nummer nodig om te mogen werken als kandidaat.
 3. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van uw beroep. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra aanvullingen. De Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin keurt op basis van dat advies uw stageplan goed of af
 4. Bij positief advies ontvangt u de positieve beslissing van de Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin binnen de 30 dagen na de samenkomst van de erkenningscommissie. U ontvangt dit advies via mail en in uw eHealthbox.
 5. Bij een negatief advies ontvangt u het advies van de erkenningscommissie binnen de 30 dagen via aangetekend schrijven.
 6. Na ontvangst van dit advies kan u beroep aantekenen via gemotiveerd schrijven. Dit moet u doen binnen de 30 dagen na ontvangst..
 7. Als ook na uw beroep de minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een negatieve beslissing neemt, dan krijgt u ook die beslissing via een aangetekend schrijven.
Hulp nodig?

Bel 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail.

Hou uw rijksregisternummer bij de hand.

Uw stageplan wijzigen?

Bij elke wijziging aan een ingediend stageplan moet u via het e-loket een nieuw stageplan opsturen. Algemeen tandartsen voegen daar ook hun nieuwe opleidingsovereenkomst aan toe.