Het stageplan indienen van een ziekenhuisapotheker

Wanneer indienen?

Binnen de 6 maanden vanaf de start van de academische opleiding.

Wat indienen?

 1. Dit ingevulde aanvraagformulier voor de validatie van het stageplan. Het stageplan is een overzicht van de stage met de data, de duur, de stagemeester(s) en stageplaats(en). De stagemeester(s) moet(en) het plan ondertekenen en dateren. Druk de duurtijd altijd in aantal maanden uit. Het stageplan moet in totaal 36 maanden vermelden (de eerste maanden mogen de theoretische opleiding omvatten). Hier vindt u een voorbeeld van een correct ingevuld stageplan.    

  1. Stageplan met externe stage: Tijdens de opleiding moet  u een externe stage volgen in een erkende of niet-erkende stagedienst in binnen- of buitenland. Noteer deze stage bij het indienen van het stageplan of op een gewijzigd stageplan, minstens 2 maanden voor de start van de externe stage. Hier vindt u een voorbeeld van een correct ingevuld (gewijzigd) stageplan met vermelding van de externe stage. U moet ook steeds een samenwerkingsovereenkomst opsturen. Dat kan samen met het (gewijzigd) stageplan, of ten laatste samen met het stageschrift van het jaar waarin deze externe stage werd gelopen. Hier vindt u een samenwerkingsovereenkomst  als hulpmiddel in het Nederlands en in het Engels.
  2. Hier vindt u een lijst met mogelijke externe (buitenlandse) stageplaatsen. U mag uw externe stage uiteraard ook op een andere stageplaats volbrengen.
 2. Bewijs inschrijving: het bewijs dat u bent ingeschreven voor de academische opleiding tot master in de ziekenhuisfarmacie
 3. Stage-overeenkomst: de overeenkomst die is afgesloten tussen u en uw stagemeester of stagedienst. Het ziekenhuis waar de stagedienst gevestigd is, stelt dit op. 
 4. (Voorlopig) bewijs van inschrijving in de Orde der Apothekers
 5. Wettelijk diploma van apotheker: een kopie van uw diploma

Hoe indienen?

Het e-loket is voor ziekenhuisapothekers niet meer beschikbaar.

Dien uw aanvraag in via de post:

Zorg en Gezondheid
Afdeling Informatie en Zorgberoepen
Koning Albert II-laan 35 bus 38
1030 Brussel

De behandeling van uw dossier

 1. Wij controleren of uw dossier administratief volledig is. Zo niet, dan sturen wij u een e-mail met een opsomming van wat er nog ontbreekt en dan kan u uw dossier aanvullen.
 2. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van uw beroep. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra aanvullingen. De Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin keurt op basis van dat advies uw stageplan goed of af
 3. Bij positief advies ontvangt u de positieve beslissing van de Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin binnen de 30 dagen na de samenkomst van de erkenningscommissie. U ontvangt dit advies via brief.
 4. Bij een negatief advies, kunt u nog bezwaar indienen bij de erkenningscommissie binnen de 30 dagen nadat u het negatieve advies hebt ontvangen.
Hulp nodig?

Bel 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail.

Hou uw rijksregisternummer bij de hand.

Uw stageplan wijzigen?

Bij elke wijziging aan de stage, moet een ziekenhuisapotheker een wijziging van het stageplan indienen bij Zorg en Gezondheid.