Het stagerapport indienen van een huisarts

Wanneer indienen?

Dien binnen de drie maanden na het einde van elk stagejaar het stagerapport of medbook van het afgelopen jaar in. Dient u deze niet in of pas na de drie maanden in, dan kan de erkenningscommissie adviseren om uw stageplan te verlengen.

Wat indienen?

U moet volgende documenten opsturen: 

  1. Stagerapport. Met dit formulier geeft u de erkenningscommissie toegang tot uw elektronische portfolio.
  2. Verslag kandidaat: een kopie van uw persoonlijk zelfreflectieverslag (uw verslag over hoe u naar eigen inzien gefunctioneerd hebt het afgelopen jaar).
  3. Verslag stagemeester: een kopie van de evaluatie van uw stage, ingevuld en ondertekend door uw stagemeester(s). Dus zowel van uw praktijkopleider als uw stagecoördinator.
  4. Attest gevolgde seminaries: U moet ten minste 40 uur seminarie per jaar gevolgd hebben onder leiding van een erkende stagemeester.  U krijgt het attest van het Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding (ICHO).
  5. Inventaris gepresteerde wachtdiensturen: voor een stage in een huisartsenpraktijk vult u de inventaris in en laat u deze stempelen en ondertekenen door uw wachtdienstverantwoordelijke. U moet minimaal 120 uren huisartsenwachtdienst presteren per jaar, hetzij 60 uren voor 6 maanden. Voor ziekenhuisstage dient uw dienstverantwoordelijke via het formulier te verklaren dat u was ingeschakeld in het wachtsysteem van het ziekenhuis.

Hoe indienen?

Het e-loket is voor arts-specialisten en huisartsen niet meer beschikbaar.

U kan uw aanvraag via e-mail versturen naar artsen@vlaanderen.be. Graag uw aanvraag in 1 .pdf document versturen en uw beroep en/of specialiteit in het 'onderwerp' vermelden. Een bijkomende verzending op papier is overbodig.

De behandeling van uw dossier

  1. Wij controleren of uw dossier administratief volledig is. Zo niet, dan sturen wij u een e-mail met een opsomming van wat ontbreekt en dan kan u uw dossier aanvullen.
  2. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van uw beroep. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra aanvullingen.
  3. Na de vergadering van de commissie krijgt u een e-mail en een bericht in uw eHealthbox met het advies van de erkenningscommissie.
  4. U kunt tegen dit advies in beroep gaan.
Hulp nodig?

Bel 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail.

Hou uw rijksregisternummer bij de hand.