Het stageschrift indienen van een ziekenhuisapotheker

Wanneer indienen?

Dien aan het einde van elk opleidingsjaar het stageschrift van het afgelopen jaar in.

Wat indienen?

Uw ingevulde stageschrift: gebruik dit formulier voor het stageschrift als ziekenhuisapotheker.

Hoe indienen?

Het e-loket is voor ziekenhuisapothekers niet meer beschikbaar.

Dien uw aanvraag in via de post:

Zorg en Gezondheid
Afdeling Informatie en Zorgberoepen
Koning Albert II-laan 35 bus 38
1030 Brussel

De behandeling van uw dossier

  1. Wij controleren of uw dossier administratief volledig is. Zo niet, dan sturen wij u een e-mail met een overzicht van wat er nog ontbreekt en dan kan u uw dossier aanvullen.
  2. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van uw beroep. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra aanvullingen.
  3. Na de vergadering van de commissie krijgt u een brief met het advies van de erkenningscommissie.
  4. Bij een negatief advies, kunt u nog bezwaar indienen bij de erkenningscommissie binnen de 30 dagen nadat u het negatieve advies hebt ontvangen.

 

 

Hulp nodig?

Bel 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail.

Hou uw rijksregisternummer bij de hand.