Het stagerapport indienen van een tandarts of tandarts-specialist

Wanneer indienen?

Dien binnen de maand na het einde van elk opleidingsjaar het stagerapport van het afgelopen jaar in.

Wat indienen?

U moet volgende documenten opsturen: 

  1. Uw ingevulde stagerapport. Gebruik een van deze modellen.

    • voor de specialisatie orthodontie voegt u in het 4de jaar van uw opleiding dit evaluatieformulier toe als bijlage bij uw stagerapport.

    • voor de specialisatie parodontologie voegt u in het 3de jaar van uw opleiding nog een lijst toe van het aantal gepresteerde uren externe stage als bijlage bij uw stagerapport.

Hoe indienen?

Het e-loket is voor tandartsen niet meer beschikbaar.

U kan uw aanvraag via e-mail versturen naar tandartsen@vlaanderen.be. Graag uw aanvraag in 1 .pdf document versturen en uw beroep en/of specialiteit in het 'onderwerp' vermelden. Een bijkomende verzending op papier is overbodig.

De behandeling van uw dossier

  1. Wij controleren of uw dossier administratief volledig is. Zo niet, dan sturen wij u een e-mail met een opsomming van wat er nog ontbreekt en dan kan u uw dossier aanvullen.
  2. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van uw beroep. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra aanvullingen.
  3. Na de vergadering van de commissie krijgt u een e-mail en een bericht in uw eHealthbox met het advies van de erkenningscommissie.
  4. U kunt tegen dit advies in beroep gaan.
Hulp nodig?

Bel 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail.

Hou uw rijksregisternummer bij de hand.