Registratie B: registratie als zorgkundige met een ander diploma en werkervaring als verzorgende in de ouderenzorg of ziekenhuis

Een zorgkundige moet zich registreren bij Zorg en Gezondheid voor hij een visum kan krijgen en mag werken als zorgkundige (ook nodig voor een vakantiejob als zorgkundige). Na uw registratie krijgt u automatisch een visum van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Welke attesten en bewijsstukken u nodig hebt voor uw registratie, hangt af van uw diploma of ervaring. Hier beschrijven we de registratie als u werkervaring hebt als verzorgende in de ouderenzorg of ziekenhuis, en u een diploma hebt uit deze lijst

De andere mogelijkheden tot registratie zijn:

Ervaring in de ouderenzorg of in een ziekenhuis en een diploma

U kan zich registreren als zorgkundige als u:

 • Een diploma hebt uit deze lijstpdf bestand(bijlage I van de omzendbrief van 8 november 2006) (54 kB).
 • Én op 13 februari 2006 werkte als verzorgingspersoneel in een Belgisch ziekenhuis of ouderenzorgvoorziening dat door het RIZIV erkend is (een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf, …). Dit toont u aan met een tewerkstellingsattest: laat dat opstellen en ondertekenen door uw werkgever (het woonzorgcentrum, ziekenhuis ...).

Registreren via het e-loket

Doe uw registratie online in e-loket van Zorg en Gezondheid.

Hou dit bij de hand:

 • Uw elektronische identiteitskaart met pincode en een kaartlezer
 • Uw e-mailadres
 • Scans van uw bewijsstukken in pdf, png of jpg-formaat, max 4MB groot:
  • een scan van het tewerkstellingsattest op 13/02/2006, opgesteld door de werkgever.
  • en een scan van uw diploma uit bijlage I.

Log in met uw elektronische identiteitskaart of federale token. Kies daarna "aanmelden als burger". Meer info over het e-loket.

De behandeling van uw aanvraag

 1. Wij controleren of uw aanvraag volledig is: hebt u alle bewijsstukken opgeladen? Zo niet, dan sturen wij u een e-mail met een opsomming van wat er nog ontbreekt en dan kan u uw dossier aanvullen in het e-loket.
 2. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de erkenningscommissie voor zorgkundigen. De commissie beoordeelt uw dossier en geeft een positief of negatief advies of vraagt om extra aanvullingen. Meestal gebeurt dat binnen de 10 werkdagen. Zorg en Gezondheid keurt op basis van dat advies uw registratie goed of af.
 3. Na de vergadering van de erkenningscommissie, krijgt u het advies van de erkenningscommissie en de beslissing van Zorg en Gezondheid.
 4. Een positief advies krijgt u per e-mail. Zorg en Gezondheid stuurt uw registratie door naar de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Zij kennen uw visum toe. U hoeft dat zelf niet aan te vragen. U kan uw visum downloaden van zodra de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid dit toekent.
 5. Een negatief advies krijgt u aangetekend op uw domicilieadres. U kan daartegen bezwaar aantekenen.

Registreer u in het e-loket.

Dit hebt u nodig:

 • Uw e-id met pincode en een kaartlezer
 • Uw e-mailadres
 • Scans van uw bewijsstukken in pdf, png of jpg-formaat, max 4MB groot

Meer info

 

Hulp nodig?

Bel 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail.

Hou uw rijksregisternummer bij de hand.