De erkenning van gezondheidszorgberoepen: een overzicht

Om bepaalde beroepen in de gezondheidszorg te mogen uitoefenen, hebt u in België een visum en een erkenning nodig. De erkenning vraagt u aan bij Zorg en Gezondheid, het visum is een federale bevoegdheid.

Voor welke beroepen?

Huisartsen, arts-specialisten, algemeen tandartsen en tandartsen-specialisten, ziekenhuisapothekers

 • Artsen, tandartsen en apothekers krijgen een visum na het behalen van het diploma arts, tandarts of apotheker.

 • Voor het basisdiploma is geen erkenning nodig.

 • Als u daarna een opleiding start in een specialisatie als huisarts, arts-specialist, algemeen tandarts of tandarts-specialist of  ziekenhuisapotheker, zet u de volgende stappen:

  • Dien een stageplan in bij het begin van uw stage.

  • Dien jaarlijks een stageboekje in bij de overheid.

  • Vraag na uw stage uw erkenning aan bij de overheid.

Geestelijke gezondheidszorgberoepen

 •  Klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen kunnen een visum van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid verkrijgen na het behalen van het diploma van klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog.
 • Als u daarna met succes een professionele stage volgt, kan u een erkenning in de klinische psychologie of in de klinische orthopedagogiek verkrijgen. Voor een bepaalde doelgroep van klinisch psychologen en klinische orthopedagogen geldt een vrijstelling van de professionele stage. Zij kunnen bijgevolg automatisch erkend worden na het verkrijgen van het visum.

Kinesitherapeuten

Opgelet: indien u in het bezit zou zijn van het diploma 'Gegradueerde in de kinesitherapie' en u heeft nog geen erkenning als kinesitherapeut, kan u tot en met 31 augustus 2019 een aanvraag indienen voor de erkenning van kinesitherapeut! Door de wet van 22 april 2019 tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, kunnen personen die in het bezit zijn van het diploma 'Gegradueerde in de kinesitherapie' vanaf 1 september 2019 geen aanspraak meer maken op de erkenning van kinesitherapeut. Deze aanvraag kan enkel worden ingediend via de post.

Verpleegkundigen

Zorgkundige

Paramedische beroepen

Automatische erkenning en visum op basis van diploma


Audicien, audioloog, diëtist, ergotherapeut, farmaceutisch-technisch assistent, logopedist, medisch laboratoriumtechnoloog, mondhygiënist, podoloog en technoloog medische beeldvorming

Opgelet: indien u een diploma heeft van het afstudeerjaar 2017 of ouder en nog geen erkenning heeft, gelieve een aanvraag te doen via het e-loket!

Erkenning op basis van diploma aan te vragen bij de Vlaamse overheid


Ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer

Erkenning op basis van diploma aanvragen voor een ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer.

Orthoptist - optometrist

Erkenning op basis van diploma aanvragen voor een orthoptist-optometrist

Een voordeel op basis van verworven rechten


Medisch laboratoriumtechnoloog of orthoptist-optometrist

Wie vroeger al handelingen stelde als medisch laboratoriumtechnoloog of als orthoptist-optometrist, kan die in sommige gevallen blijven stellen door een voordeel op basis van verworven rechten in te dienen via het e-loket van Zorg en Gezondheid.

Vroedvrouwen

 • Als u een diploma hoger onderwijs als vroedvrouw behaalt, bent u automatisch erkend. U hoeft de erkenning niet aan te vragen en krijgt ze ook niet opgestuurd. Uw diploma is uw erkenning.

 • U moet wel nog zelf een visum aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

 

Aangepaste dienstverlening erkenning zorgberoepen

Wegens de coronamaatregelen is onze dienstverlening voor erkenningsvragen van zorgberoepen aangepast. Wij kunnen alleen erkenningsaanvragen behandelen die via specifieke kanalen binnenkomen. Kijk hier wat dat voor uw beroep betekent.

Hulp nodig?

Bel 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur (vanuit het buitenland, bel +32 2 553 1700). 

Of stuur een e-mail.

Een buitenlands diploma?

Wat u moet doen, om met een buitenlands diploma een gezondheidszorgberoep uit te oefenen, hangt af van de vraag of uw diploma van binnen of buiten de Europese Economische Ruimte komt.

A foreign diploma?

What you have to do in order to exercise a healthcare profession with a foreign diploma depends on whether your diploma comes from inside or outside the European Economic Area.