De erkenning van gezondheidszorgberoepen: een overzicht

Om bepaalde beroepen in de gezondheidszorg te mogen uitoefenen, hebt u in België een visum en een erkenning nodig. De erkenning vraagt u aan bij Zorg en Gezondheid, het visum is een federale bevoegdheid.

Voor welke beroepen?

Huisartsen, arts-specialisten, algemene tandartsen en tandartsen-specialisten, ziekenhuisapothekers

 • Artsen, tandartsen en apothekers krijgen een visum na het behalen van het diploma arts, tandarts of apotheker.

 • Voor het basisdiploma is geen erkenning nodig.

 • Als u daarna een opleiding start in een specialisatie als huisarts, arts-specialist, algemeen tandarts of tandarts-specialist of  ziekenhuisapotheker, zet u de volgende stappen:

  • Dien een stageplan in bij het begin van uw stage.

  • Dien jaarlijks een stageboekje in bij de overheid.

  • Vraag na uw stage uw erkenning aan bij de overheid.

Kinesitherapeuten

Verpleegkundigen

Zorgkundige

Paramedische beroepen

Audicien, audioloog, diëtist, ergotherapeut, farmaceutisch-technisch assistent, logopedist, medisch laboratoriumtechnoloog, mondhygiënist, podoloog en technoloog medische beeldvorming
Orthoptist - optometrist

Vroedvrouwen

 • Als u een diploma hoger onderwijs als vroedvrouw behaalt, bent u automatisch erkend. U hoeft de erkenning niet aan te vragen en krijgt ze ook niet opgestuurd. Uw diploma is uw erkenning.

 • U moet wel nog zelf een visum aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

 

Hulp nodig?

Bel 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur (vanuit het buitenland, bel +32 2 553 1700). 

Of stuur een e-mail.

Een buitenlands diploma?

Wat u moet doen, om met een buitenlands diploma een gezondheidszorgberoep uit te oefenen, hangt af van de vraag of uw diploma van binnen of buiten de Europese Economische Ruimte komt.

A foreign diploma?

What you have to do in order to exercise a healthcare profession with a foreign diploma depends on whether your diploma comes from inside or outside the European Economic Area.