De erkenning van gezondheidszorgberoepen: een overzicht

Om bepaalde beroepen in de gezondheidszorg te mogen uitoefenen, hebt u in België een visum en een erkenning nodig. De erkenning vraagt u aan bij Zorg en Gezondheid, het visum is een federale bevoegdheid.

Voor welke beroepen?

Huisartsen, arts-specialisten, algemene tandartsen en tandartsen-specialisten, ziekenhuisapothekers

 • Artsen, tandartsen en apothekers krijgen een visum na het behalen van het diploma arts, tandarts of apotheker.

 • Voor het basisdiploma is geen erkenning nodig.

 • Als u daarna een opleiding start in een specialisatie als huisarts, arts-specialist, algemeen tandarts of tandarts-specialist of  ziekenhuisapotheker, zet u de volgende stappen:

  • Dien een stageplan in bij het begin van uw stage.

  • Dien jaarlijks een stageboekje in bij de overheid.

  • Vraag na uw stage uw erkenning aan bij de overheid.

Kinesitherapeuten

Opgelet: indien u in het bezit zou zijn van het diploma 'Gegradueerde in de kinesitherapie' en u heeft nog geen erkenning als kinesitherapeut, kan u tot en met 31 augustus 2019 een aanvraag indienen voor de erkenning van kinesitherapeut! Door de wet van 22 april 2019 tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, kunnen personen die in het bezit zijn van het diploma 'Gegradueerde in de kinesitherapie' vanaf 1 september 2019 geen aanspraak meer maken op de erkenning van kinesitherapeut. Deze aanvraag kan enkel worden ingediend via de post.

Verpleegkundigen

Zorgkundige

Paramedische beroepen

Automatische erkenning en visum op basis van diploma

Audicien, audioloog, diëtist, ergotherapeut, farmaceutisch-technisch assistent, logopedist, medisch laboratoriumtechnoloog, mondhygiënist, podoloog en technoloog medische beeldvorming

Opgelet: indien u een diploma heeft van het afstudeerjaar 2017 of ouder en nog geen erkenning heeft, gelieve een aanvraag te doen via het e-loket!

Erkenning op basis van diploma aan te vragen bij de Vlaamse overheid

Ambulancier niet dringend patiëntenvervoer
Meer info vindt u hier.

Orthoptist - optometrist

Een voordeel op basis van verworven rechten

Medisch laboratoriumtechnoloog of orthoptist-optometrist

Wie vroeger al technische prestaties of handelingen van medisch laboratoriumtechnoloog of orthoptist-optometrist deed, kan die in sommige gevallen blijven doen zonder erkenning. Dit is het voordeel op basis van verworven rechten. U moet dat voordeel op basis van verworven rechten aanvragen via het e-loket van Zorg en Gezondheid.

In dit geval moet u een tewerkstellingsattest met de lijst van technische prestaties en/of handelingen opladen in het e-loket. U hoeft geen andere documenten op te laden.

Opgelet: een voordeel op basis van verworven rechten kan enkel nog worden aangevraagd voor het beroep van medisch laboratoriumtechnoloog en voor het beroep van orthoptist-optometrist tot en met 31 augustus 2019!

Aanvragen voor een voordeel op basis van verworven rechten op basis van overgangsmaatregelen voor de paramedische beroepen audiologen en audiciens, diëtisten, ergotherapeuten, farmaceutisch-technisch assistenten, logopedisten, podologen en technologen medische beeldvorming, kunnen niet meer worden aangevraagd! Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2019 tot wijziging van de regelgeving betreffende de erkenning van gezondheidszorgberoepen, moesten aanvragen voor een voordeel op basis van verworven rechten worden ingediend uiterlijk binnen een jaar na het moment van de publicatie van het koninklijk besluit met de kwalificatievereisten van het paramedisch beroep.

Bekendmaking van de gestelde handelingen

Medisch laboratoriumtechnoloog of orthoptist-optometrist

Wie vroeger al handelingen stelde als medisch laboratoriumtechnoloog of als orthoptist-optometrist, kan die in sommige gevallen blijven stellen door een aanvraag van bekendmaking in te dienen via het e-loket van Zorg en Gezondheid.

Vroedvrouwen

 • Als u een diploma hoger onderwijs als vroedvrouw behaalt, bent u automatisch erkend. U hoeft de erkenning niet aan te vragen en krijgt ze ook niet opgestuurd. Uw diploma is uw erkenning.

 • U moet wel nog zelf een visum aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

 

Hulp nodig?

Bel 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur (vanuit het buitenland, bel +32 2 553 1700). 

Of stuur een e-mail.

Een buitenlands diploma?

Wat u moet doen, om met een buitenlands diploma een gezondheidszorgberoep uit te oefenen, hangt af van de vraag of uw diploma van binnen of buiten de Europese Economische Ruimte komt.

A foreign diploma?

What you have to do in order to exercise a healthcare profession with a foreign diploma depends on whether your diploma comes from inside or outside the European Economic Area.