Een erkenning op basis van een diploma (en soms een stagebewijs)

De paramedische beroepen zijn:

 • audiologen en audiciens
 • diëtisten
 • ergotherapeuten
 • farmaceutisch-technisch assistenten
 • logopedisten
 • medisch laboratoriumtechnologen
 • orthoptist
 • podologen
 • technologen medische beeldvorming

Om een paramedisch beroep te mogen uitoefenen, moet u een erkenning aanvragen. Daarna krijgt u een visum. Podologen die bij het RIZIV zijn ingeschreven als podoloog, hoeven geen erkenning aan te vragen. Zij worden automatisch (ambtshalve) erkend.

Voldoet u niet aan onderstaande voorwaarden voor een erkenning op basis van een diploma, dan kan u misschien nog:

U hebt een diploma (en soms een stagebewijs opgesteld door de organisatie waar u de stage doet) nodig om erkend te worden:

Paramedisch beroep Diploma Het stagebewijs bijkomend insturen OF inbegrepen in diploma
Audiologen en audiciens Een diploma van audicien of audioloog van minstens 3 jaar hoger onderwijs

Voor het beroep van audicien: minstens 300 uur stage in de aanpassing van hoortoestellen

U hoeft geen stagebewijs op te sturen.

Voor het beroep van audioloog: minstens 300 uur stage in de verschillende domeinen van de (klinische) audiologie

U moet een stagebewijs opsturen voor volgende diploma's:

 • Bachelor in de audiologie en de logopedie
 • Master in de logopedische en audiologische wetenschappen
Diëtisten Een diploma van diëtist van minstens 3 jaar hoger onderwijs in de voedings- en dieetleer

Minstens 600 uur stage in klinische diëtetiek of diëtetiek voor collectiviteiten.

U moet een stagebewijs opsturen

Ergotherapeuten Een diploma van ergotherapeut van minstens 3 jaar hoger onderwijs

Minstens 1.000 uur stage in de ergotherapie, met verschillende leeftijdsgroepen en verschillende disfuncties

U hoeft geen stagebewijs op te sturen.

Farmaceutisch-technisch assistenten

Een diploma/getuigschrift/certificaat van farmaceutisch-technisch assistent ofwel van apothekersassistent (of een vroeger diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig is. Vroeger werden andere termen gebruikt zoals apotheekhulp of apothekershelper).

Minstens 300 uur stage in een apotheek.

U moet een stagebewijs opsturen

Logopedisten Een diploma van logopedist van minstens 3 jaar hoger onderwijs

Minstens 600 uur stage in de verschillende activiteitensoorten van de logopedie, waarbij de verschillende stoornissen van de menselijke communicatie aan bod komen

U moet een stagebewijs opsturen voor volgende diploma's:

 • Bachelor in de logopedie en de audiologie
 • Master in de logopedische en audiologische wetenschappen, afstudeerrichting Logopedie
Medisch laboratoriumtechnologen Een diploma van medisch laboratorium technoloog van minstens 3 jaar hoger onderwijs

Minstens 600 uur stage in klinische chemie, hematologie en microbiologie.

U hoeft geen stagebewijs op te sturen.

Orthoptist Een bachelor in de orthoptie of een bachelor-na- bachelor in de orthoptie (na een opleiding in het hoger onderwijs van minstens 3 jaar in de kinesitherapie, ergotherapie, verpleegkunde of logopedie).

Minstens 200 uur stage verdeeld over orthoptie, oogheelkundige polikliniek, oogheelkundige operatiezaal en revalidatie

U hoeft geen stagebewijs op te sturen.

Podologen Een diploma van podoloog van minstens 3 jaar hoger onderwijs

Minstens 600 uur stage in podologische methoden en praktijken.

U hoeft geen stagebewijs op te sturen.

Technologen medische beeldvorming Een diploma van technoloog medische beeldvorming van minstens 3 jaar hoger onderwijs

Een stage in radiologie; ultratonen; magnetische resonantie; interventionele technieken in de medische beeldvorming; nucleaire geneeskunde in vivo.

U hoeft geen stagebewijs op te sturen.

Hoe aanvragen?

Vraag uw erkenning online aan via het e-loket van Zorg en Gezondheid.

Hou dit bij de hand:

 • Uw elektronische identiteitskaart met pincode en een kaartlezer
 • Uw e-mailadres
 • Ingescande versies van uw diploma en stagebewijs (indien nodig), in pdf, png of jpeg-formaat (max. 4 MB per bestand).
 • U hoeft in dit geval geen tewerkstellingsattest op te laden.

Meld u aan met uw e-id of federaal token en kies daarna "aanmelden als burger". Meer hulp bij het e-loket.

De behandeling van uw aanvraag

 1. Zorg en Gezondheid controleert of uw aanvraag volledig is: hebt u alle bewijsstukken mee opgeladen? Zo niet, dan sturen wij u een e-mail met een opsomming van wat er nog ontbreekt en dan kan u uw dossier aanvullen in het e-loket.
 2. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de erkenningscommissie van uw beroep. Die komt regelmatig samen. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra informatie. Zorg en Gezondheid keurt op basis van dat advies uw erkenning goed of af.
 3. Na de vergadering van de erkenningscommissie, krijgt u een e-mail met hun advies en de beslissing van Zorg en Gezondheid.
 4. Bent u erkend, dan ontvangt u een erkenningsbesluit van Zorg en Gezondheid via e-mail. Wij sturen uw erkenning zelf naar de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Zij zullen uw visum maken en opsturen.
 5. Bij een negatief advies, kunt u nog bezwaar indienen bij de erkenningscommissie.

 

Hulp nodig?

Bel 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail.

Hou uw rijksregisternummer bij de hand.

Naar het e-loket

Vraag uw erkenning aan.

Hou dit bij de hand:

 • Uw e-id met pincode en een kaartlezer
 • Uw e-mailadres
 • Ingescande versies van uw diploma en stagebewijs, in pdf, png of jpeg-formaat (max. 4 MB per bestand).
 • U hoeft in dit geval geen tewerkstellingsattest op te laden.

Meer hulp bij het e-loket

Een buitenland diploma?

Wat u moet doen, om met een buitenlands diploma een gezondheidszorgberoep uit te oefenen, hangt af van de vraag of uw diploma van binnen of buiten de Europese Economische Ruimte komt.