De erkenning aanvragen als ziekenhuisapotheker

Wanneer aanvragen?

  • Vraag uw erkenning aan binnen de 3 maanden nadat u de opleiding met stage voor deze specialisatie voltooid hebt en u uw diploma behaald hebt. Tijdens de opleiding dient u een stageplan en stageschriften in.

Voorlopige erkenning

Bij het begin van uw opleiding dient u een stageplan in. Als dat is goedgekeurd krijgt u een voorlopige erkenning. Die blijft drie jaar geldig (de normale duurtijd van uw opleiding).

Wij sturen u een besluit met uw voorlopig erkenning per brief zodra uw stageplan is goedgekeurd.

Volledige erkenning

Na uw opleiding vraagt u uw (volledige) erkenning aan.

Stuur ons deze bewijsstukken op:

  1. Dit formulier voor de erkenningsaanvraag, ingevuld en ondertekend.
  2. Uw masterdiploma in de ziekenhuisfarmacie (of een voorlopig diplomagetuigschrift)
  3. Eindevaluatie(s) van de stagemeester(s). Deze bevinden zich in de stageschriften.

  4. Het stageschrift van uw laatste opleidingsjaar

Hoe indienen?

Het e-loket is voor ziekenhuisapothekers niet meer beschikbaar.

Dien uw aanvraag in via de post:

Zorg en Gezondheid
Afdeling Informatie en Zorgberoepen
Koning Albert II-laan 35 bus 38
1030 Brussel

De behandeling van uw aanvraag

  1. Wij controleren of uw aanvraag administratief volledig is. Zo niet, dan sturen wij u een e-mail met een opsomming van wat er nog ontbreekt en dan kan u uw dossier aanvullen.
  2. Is uw dossier volledig, dan leggen wij dit voor aan de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van uw beroep. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra aanvullingen. De Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin keurt op advies van dat advies uw stageplan goed of af
  3. Bij positief advies ontvangt u na afloop van uw opleiding uw ministerieel erkenningsbesluit via brief.
  4. Bij een negatief advies, kunt u nog bezwaar indienen bij de erkenningscommissie binnen de 30 dagen nadat u het negatieve advies hebt ontvangen.

 

 

 

Hulp nodig?

Bel 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail.

Hou uw rijksregisternummer bij de hand.

Een buitenland diploma?

Wat u moet doen, om met een buitenlands diploma een gezondheidszorgberoep uit te oefenen, hangt af van de vraag of uw diploma van binnen of buiten de Europese Economische Ruimte komt.

De erkenning verlengen

De erkenning als ziekenhuisapotheker is 5 jaar geldig. Minstens 6 maanden voor het verlopen van uw erkenning, vraagt u de verlenging aan.