Zorg en Gezondheid beslist om 150 extra contactonderzoekers in te zetten

  • 21 september 2020

Oproep: blijf de maatregelen naleven

Het tempo waarop het aantal besmettingen toeneemt versnelt. Zorg en Gezondheid roept daarom iedereen op om de maatregelen correct na te leven om zo het aantal besmettingen terug te dringen.

  • Respecteer de hygiëneregels
  • Doe je activiteiten liefst buiten
  • Denk aan kwetsbare mensen
  • Hou afstand (1,5m)
  • Beperk je nauwe contacten
  • Volg de regels over bijeenkomsten

Toename van het aantal gecontacteerde patiënten en van hun contacten 

De contactopvolging draagt ertoe bij dat het virus minder circuleert. Het werkvolume van de contactopvolgers is de voorbije weken aanzienlijk toegenomen. Dat lag in de lijn der verwachting vermits er een toename is van het aantal besmettingen in de samenleving.

In de week van vrijdag 11 tot donderdag 17 september werden elke dag 2.877 personen opgebeld door het callcenter, waarvan 743 patiënten. Dit zijn er 1.386 meer dan de week voordien. Daarnaast vonden er 187 huisbezoeken plaats (+ 77).

83% van de patiënten deelt zijn contacten (+ 5%). In totaal werden zo 12.069 contacten verzameld (+ 3.798). Patiënten geven gemiddeld 4,35 contacten door (+ 0,09). 

150 extra contactonderzoekers

Zorg en Gezondheid heeft enkele weken geleden beslist om de reserve van contactonderzoekers die er op dat moment was te behouden omdat bij het einde van de vakantie en het begin van het schooljaar een stijging van het aantal besmettingen werd voorspeld. 
Ria Vandenreyt: “We hebben vooruitziend gehandeld en dat loont nu. We hebben voldoende contactonderzoekers om het toegenomen aantal telefoons en huisbezoeken de baas te kunnen. Omdat het aantal besmettingen echter snel blijft stijgen hebben we het consortium van callcenters en mutualiteiten gevraagd om binnen de twee weken het aantal contactopvolgers uit te breiden met 125 callagents (VTE) en 25 field agents (VTE). Vandaag werken er gemiddeld 440 callagents en 90 à 100 field agents tijdens weekdagen en 185 callagents en 65 field agents tijdens het weekend.