Ziekenvervoer

Niet-dringend liggend ziekenvevoer

Wie met een niet-acuut medisch probleem naar het ziekenhuis moet, bijvoorbeeld voor een onderzoek, en dat niet kan met gewoon vervoer, kan daarvoor een ambulancedienst voor “niet-dringend liggend ziekenvervoer” inschakelen.

Er zijn enkele grote aanbieders die meer dan 50.000 ritten per jaar doen, maar ook heel wat kleinere dienstverleners met maar één of een paar voertuigen. Wie een beroep wil doen op zo’n ambulancedienst, doet dat meestal via zijn ziekenfonds. Zij hebben contracten met een of meerdere aanbieders.

Vergunde diensten voor niet-dringend liggend ziekenvervoer

Op dit moment zijn er nog geen vergunde aanbieders van niet-dringend liggend ziekenververvoer. De regelgeving daarover moet nog goedgekeurd worden, en vanaf dan hebben aanbieders 15 maanden de tijd om een vergunning te krijgen. Zodra er vergunde aanbieders zijn, zal u hier die lijst kunnen terugvinden.

Gemachtigde controle-organisaties

Gemachtigde controle-organisaties zullen controleren of de vergunde aanbieders van niet-dringend liggend ziekenvervoervoer wel voldoen aan de kwaliteitseisen. In afwachting van de regelgeving daarover kan Zorg en Gezondheid momenteel nog geen machtigingen toekennen. Eens er controle-organisaties gemachtigd zijn, zal u die hier terugvinden.

Kwaliteitseisen voor niet-dringend liggend ziekenvervoer

Een onafhankelijke commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de ziekenfondsen, de ambulancediensten, het Vlaams Patiëntenplatform, Test-Aankoop en de koepelorganisatie van ziekenhuizen heeft een protocolakkoord opgesteld met kwaliteitsnormen voor het Vlaamse niet-dringend liggend ziekenvervoer. Een van de kwaliteitsnormen is opleiding voor de chauffeurs en begeleiders bij het vervoer.

 

Communicatiedag op 22 oktober

Schrijf u nu in voor de communicatiedag over niet-dringend liggend ziekenvervoer van 22 oktober.