Zieken bij aardappelbedrijf te Nieuwkerke: update 11 augustus

  • 3 augustus 2017

Er kwamen deze week (7-11augustus) geen meldingen binnen van nieuwe zieken bij Clarebout Potatoes, het aardappelverwerkende bedrijf uit Nieuwkerke. De situatie is dus nog steeds onder controle.

De twee eerder vermelde hypotheses, namelijk ‘Pontiac koorts’ (een milde vorm van veteranenziekte die zich uit als griep) of ‘Organic Dust Toxic Syndrome’ (ODTS, reactie op inademen van toxines  afkomstig van schimmels of bacteriën), moeten allebei nog verder onderzocht worden.

De eerste resultaten van metingen, uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP), naar bacteriën en schimmels in de lucht tonen een verontreiniging van de lucht aan zoals te verwachten in een dergelijke omgeving. Er kon echter via deze metingen geen specifieke kiem gevonden worden die de uitbraak zou kunnen verklaren. De resultaten voor deze endotoxines zijn moeilijk te interpreteren door de hoge concentratie stof in de omgeving. Daarom zijn bijkomende testen uitgevoerd op 11 augustus.

De resultaten voor het onderzoek naar legionella (oorzaak Pontiac koorts), toonden voorlopig aan dat er legionella aanwezig was in sommige waterstalen op het waternetwerk van het bedrijf. De onderzoeksresultaten over welk type legionella aanwezig was in het water, heeft het bedrijf nog niet bezorgd aan Zorg en Gezondheid. Dat resultaat is nodig om te weten of het een type is dat Pontiac koorts kan veroorzaken. Pontiac koorts zal pas bevestigd of uitgesloten kunnen worden aan de hand van de tweede bloedafnames. Deze gebeuren één maand na de eerste bloedafnames bij de patiënten. De resultaten daarvan zullen begin september gekend zijn.

De verhoogde waakzaamheid voor nieuwe gevallen blijft aan, samen met het dragen van specifieke maskers bij de werknemers en verdere chlorinatie van het water in het bedrijf. Bijkomende resultaten, onder andere van de tweede bloedafnames, zullen leiden tot een aangepast advies om nieuwe gevallen te voorkomen in dit bedrijf. Mogelijk dat zal advies dan ook nuttig zijn voor gelijkaardige arbeidsprocessen in andere aardappelverwerkende bedrijven.

Eerdere berichtgeving

Eind juli zijn minstens 100 werknemers van een aardappelverwerkend bedrijf uit Nieuwkerke onwel geworden. Ze vertoonden symptomen als koorts, hoofd- en spierpijn en hun bloed vertoonde tekenen van ontsteking. Er werden bloed- en urinestalen afgenomen van de getroffen werknemers om de oorzaak van de uitbraak te achterhalen. De meeste werknemers zijn ondertussen hersteld.

Analyses naar mogelijke oorzaken zijn lopende

De urine- en bloedstalen die werden afgenomen konden tot nu geen uitsluitsel geven over de oorzaak. Het bedrijf zelf heeft waterstalen laten analyseren op legionella.

Dr. Dirk Wildemeersch: “Voorlopig is het nog niet duidelijk wat de oorzaak van deze uitbraak is. De eerste testen naar verschillende infectieziekten bleken allemaal negatief. We onderzoeken nu of het om Pontiackoorts (een milde vorm van legionella) kan gaan, dan wel of de oorzaak eerder ligt bij specifieke stoffen (toxines)  afkomstig van schimmels of bacteriën in ingeademd stof. Meer uitgebreide analyses zijn lopende om de oorzaak van deze uitbraak te achterhalen”.  Om Pontiackoorts aan te tonen zijn nieuwe bloedtesten noodzakelijk na  4 weken, dit is de tijd die het lichaam nodig heeft om de hoeveelheid antistoffen sterk te doen toenemen. Daarnaast zijn er ook stofmetingen en -analyses lopend.

Situatie lijkt momenteel onder controle

“Momenteel lijkt de uitbraak onder controle te zijn maar we blijven waakzaam voor nieuwe opflakkeringen en vragen huisartsen en ziekenhuizen in de omgeving om alert te blijven”, aldus Dr. Dirk Wildemeersch. Het bedrijf zelf nam ondertussen ook extra maatregelen om zijn personeelsleden te beschermen. Zo dragen de werknemers nu mondmaskers en werd de waterinstallatie gedesinfecteerd.

Bij het onderzoek is er samenwerking tussen onder andere het Agentschap Zorg en Gezondheid, het bedrijf, de federale overheden bevoegd voor Werk en voor de Voedselveiligheid, het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en de Franse autoriteiten aangezien heel wat van de patiënten Fransen zijn.