Woonzorgdecreet en uitvoeringsbesluiten thuiszorg

pdf bestandDecreet van 15 februari 2019 betreffende de woonzorg (154 kB)

Dit decreet is een grondige actualisering van het woonzorgdecreet van 2009 en kwam tot stand in intense samenspraak met de sector. Het decreet is vervlochten met het decreet Vlaamse sociale bescherming en het decreet eerstelijnszorg.

Het woonzorgdecreet heeft betrekking op de lokale dienstencentra, de diensten voor gezinszorg, de diensten voor oppashulp, de diensten voor thuisverpleging, de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds, de diensten voor gastopvang, de centra voor dagverzorging, kortverblijf en herstelverblijf, de groepen van assistentiewoningen en de woonzorgcentra en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers.

Decreet van 2009

Het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 is een integraal decreet voor thuiszorg en residentiële ouderenzorg. Het kwam in de plaats van zowel het thuiszorgdecreet van 1998 als het ouderendecreet van 1985.

In dat decreet worden bestaande en nieuwe vormen in de thuiszorg, de thuiszorgondersteunende en -aanvullende zorg en de residentiële ouderenzorg gecombineerd. Het decreet heeft 3 prioritaire doelstellingen:

 • zorg op maat bieden aan de gebruiker en een kwaliteitsvol zorgcontinuüm creëren, door zelfzorg, mantelzorg en professionele zorg correct en individueel aangepast in te zetten; 
 • de regelgeving voor zorg, wonen en welzijn actualiseren en beter op elkaar afstemmen, met als doel de samenwerking tussen thuiszorg, thuiszorgondersteunende zorg en residentiële zorg te vergemakkelijken en aan te moedigen; 
 • de kwaliteit van wonen en zorg verhogen door passend in te spelen op de individuele fysieke en psychische noden van de zorgvrager, met voldoende aandacht voor sociale inclusie en het welbehagen van de zorgbehoevende.

Uitvoeringsbesluiten

Het Woonzorgdecreet wordt verder geconcretiseerd in 3 uitvoeringsbesluiten:

Voor de thuiszorgvoorzieningen zijn de volgende onderdelen uit dat laatstgenoemde besluit van 24 juli 2009 van belang (u kunt elke bijlage terugvinden via de hierboven vermelde link: zoek de bijlage op in de linkerkolom):

 • bijlage I - diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg;
 • bijlage II - diensten voor logistieke hulp;
 • bijlage III - diensten voor oppashulp;
 • bijlage IV - diensten voor thuisverpleging;
 • bijlage V - diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds;
 • bijlage VI - lokale dienstencentra;
 • bijlage VII - regionale dienstencentra;
 • bijlage VIII - diensten voor gastopvang; 
 • bijlage XIII - verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.