Woonzorgcentrum kost gemiddeld 59,05 euro per dag - grote prijsverschillen onderling

  • 16 januari 2020

Sinds 2016 organiseert Zorg en Gezondheid elk jaar een meting van de dagprijzen in de Vlaamse woonzorgcentra. De gemiddelde dagprijs op 1 mei 2019 bedroeg 59,05 euro. Dat is 2,54% meer dan het jaar ervoor, of na aftrek van de inflatie een reële stijging van 0,65%. Indexaties en nieuwe kamers of voorzieningen zijn de belangrijkste redenen voor de prijsstijging. Die stijging blijft wel minder dan in de jaren voor de prijscontroles door de Vlaamse overheid. 

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding: “De gemiddelde evolutie van de dagprijzen in de woonzorgcentra, volgt grotendeels de inflatie. Toch mogen we niet uit het oog verliezen dat dit voor een aantal bewoners niet evident is. We zullen daarom via het zorgbudget voor ouderen een extra tegemoetkoming geven, tot zo’n 400 euro per maand, aan bewoners met een laag inkomen die moeilijk de factuur kunnen betalen. Verder willen we de volgende jaren investeren in kwaliteit binnen de ouderenzorg, zowel voor wie er verblijft als voor wie er werkt.”

Joris Moonens, woordvoerder Zorg en Gezondheid: “De stijging van de dagprijzen valt grotendeels te verklaren door de algemene stijging van de levensduurte of inflatie. We kenden immers een inflatie van +1,89% over de periode van de meting. Voor de rest van de stijging zijn er verschillende verklaringen. Er waren zo’n 450 voorzieningen die hun prijs mochten indexeren met meer dan 2% omdat ze al lange tijd geen prijswijziging hadden gedaan. Daarnaast telden we ook 12 volledig nieuwe voorzieningen. Die hebben door hun nieuwbouw typisch een hogere prijs dan bestaande voorzieningen, gemiddeld bedroeg de dagprijs daar 66,90 euro. Tot slot zien we ook prijsstijgingen bij renovaties of uitbreidingen van het bestaande aanbod.”

Bestaande woonzorgcentra kunnen hun prijs enkel verhogen onder bepaalde voorwaarden en met motivatie. Naast indexatie kunnen zij een prijsverhoging aanvragen bij Zorg en Gezondheid indien zij investeringen kunnen aantonen zoals nieuwbouw of renovatie, uitgebreidere dienstverlening of als zij financieel verlies lijden. Sinds 2018 kunnen woonzorgcentra ook een “infrastructuurforfait” aanvragen. In 2018 bedroeg dit infrastructuurforfait 5,11€ per dag, sinds 1 januari 2020 is dit 5,15 euro per dag. Dit bedrag moeten zij als een korting in mindering brengen op de factuur van de bewoner. Zo’n 5.000 woongelegenheden zijn hierdoor al goedkoper voor de bewoners. Het drukt de prijsstijging met 0,21% 

Onderlinge verschillen

De stijging van de dagprijs was in 2019 het sterkste in Limburg (+3,12%). In 2018 was Limburg nog de traagste stijger. Limburg doet dus een beperkte inhaalbeweging in zijn prijzen, maar blijft gemiddeld genomen goedkoper dan het Vlaamse gemiddelde (zie tabel als bijlage).

De openbare sector en de VZW-sector blijven beduidend goedkoper dan de profitsector, al stijgt de prijs er iets sneller.

Opmerkelijk is dat 58,82% van de voorzieningen een gemiddelde dagprijs hanteren die lager is dan het Vlaamse gemiddelde. In de goedkoopste voorzieningen (11) is de dagprijs lager dan 45 euro. In de 16 duurste woonzorgcentra is de dagprijs meer dan 80 euro.

Over deze meting van de dagprijzen

Hoeveel iemand betaalt voor een verblijf in een woonzorgcentrum, wordt uitgedrukt per dag: de dagprijs. In die dagprijs zijn een aantal kosten verplicht inbegrepen, zoals de woongelegenheid, de maaltijden en de verpleging. Bovenop de dagprijs kan een woonzorgcentrum nog extra vergoedingen aanrekenen voor kosten zoals internet of kapper.

Zorg en Gezondheid heeft bij de Vlaamse woonzorgcentra opgevraagd welke dagprijzen (exclusief extra vergoedingen of supplementen) ze hanteerden op 1 mei 2019 en heeft daarmee de gewogen gemiddelde dagprijs berekend voor 818 woonzorgcentra. Dat is de gemiddelde prijs als je rekening houdt met hoeveel kamers er van elk type zijn.

Naar de prijsmeting 2019.