Woonzorgcentra

Een woonzorgcentrum biedt permanente opvang en verzorging aan 65-plussers die niet meer thuis kunnen wonen. Naast een permanente verblijfplaats gaat dat van huishoudelijke hulp en hulp bij dagdagelijkse taken tot (lichaams)verzorging en verpleging.

Erkenning en kwaliteit

Alle woonzorgcentra in Vlaanderen zijn erkend door Zorg en Gezondheid. Ze moeten voldoen aan erkenningsvoorwaarden en -normen, een erkenning aanvragen en krijgen periodiek inspectie over de vloer. De woonzorgcentra meten ook bepaalde onderdelen van hun dienstverlening met kwaliteitsindicatoren. Er bestaan echter heel wat verschillen tussen de erkende woonzorgcentra, zowel wat de faciliteiten als wat de hoogte van de (dag)prijzen betreft.

Dagprijs en supplementen

In een woonzorgcentrum betaalt een bewoner een dagprijs. Daarnaast kan een woonzorgcentrum nog supplementen aanrekenen voor kosten zoals internet of telefonie. Hoeveel de gemiddelde dagprijs in uw woonzorgcentrum bedraagt, kan u hier nagaan (nulmeting 2016).

Een woonzorgcentrum mag jaarlijks zijn prijs verhogen onder bepaalde voorwaarden.

Animatie

Als woonzorgcentrum bent u verplicht om animatie te organiseren. Daarvoor moet het personeel voldoen aan bepaalde normen. U krijgt u subsidies voor de animatie.