Wijziging van de attractiviteitspremie voor verpleegkundigen

  • 5 september 2018

Op 9 augustus 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad een wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep.

Deze wijziging trad in werking op 1 september 2018 en heeft als gevolg dat verpleegkundigen, die werken in een ziekenhuis uit de private sector en die vanaf 1 september 2018 erkend werden voor een bijzondere beroepstitel of bijzondere beroepsbekwaamheid, geen recht meer hebben op de uitbetaling van de attractiviteitspremie.

Ten gevolge van het sociaal akkoord van 25 oktober 2017, afgesloten tussen de sociale partners, de Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid en de Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken, werd er een nieuwe functieclassificatie, zogenaamd “IF-IC”, geleidelijk ingevoerd in de ziekenhuizen van de privé sector. De barema’s overeenstemmend met de verschillende functies zullen de premie integreren met betrekking tot de erkenning voor de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden.

In de praktijk

Alle verpleegkundigen die een erkenningsaanvraag voor een bijzondere beroepstitel of een bijzondere beroepsbekwaamheid hebben ingediend op basis van bewijsstukken (diploma’s, voorlopige getuigschriften, ed.) afgeleverd tot en met 31/08/2018, en die aan de erkenningscriteria voldoen, zullen een erkenningsbesluit ontvangen waarmee ze nog in aanmerking komen voor de uitbetaling van de premie indien ze tewerkgesteld zijn in een ziekenhuis van de privé sector.

Aanvragen op basis van bewijsstukken afgeleverd vanaf 1/09/2018 zullen wel een erkenningsbesluit ontvangen indien zij aan de erkenningscriteria voldoen, maar komen niet meer in aanmerking voor de uitbetaling van de premie indien ze tewerkgesteld zijn in een ziekenhuis van de privé sector.

U kan dus ook na 31/08/2018 een aanvraag indienen of een aanvraag vervolledigen met bewijsstukken afgeleverd tot en met 31/08/2018 om in aanmerking te komen voor de uitbetaling van de premie. 

De erkenning versus de premie

Zorg en Gezondheid is bevoegd voor het afleveren van een erkenning voor een verpleegkundige in een bijzondere beroepstitel of een bijzondere beroepsbekwaamheid. Het behalen van een erkenning is geen uitsluitende voorwaarde voor het ontvangen van een premie. De uitbetaling van de premie gebeurt door de werkgever die hiervoor ook een vergoeding ontvangt van de overheid, federaal of Vlaams, al naar gelang waar de financiële bevoegdheid ligt, waaronder het ziekenhuis/woonzorgcentrum valt.

Een bijkomende voorwaarde, naast het behalen van de erkenning in de bijzondere beroepsbekwaamheid of -titel, voor de uitbetaling van de premie, is werken op een erkende dienst zoals voorzien in de ziekenhuisnormen.

Meer informatie over de uitbetaling van de premie

De cel Sociale Akkoorden van de Federale Overheid Volksgezondheid is bevoegd voor het geven van informatie en het beantwoorden van vragen met betrekking tot de wetgeving omtrent de attractiviteitspremie, de tewerkstellingsplaatsen die in aanmerking komen voor een uitbetaling van de premie en de praktische modaliteiten met betrekking tot de uitbetaling zelf.

U kan contact nemen met de cel Sociale Akkoorden van de Federale Overheid Volksgezondheid op volgend e-mailadres: sociale-akkoorden@gezondheid.belgie.be of op volgend telefoonnummer: 02 524 97 97.

Meer informatie over de erkenningsaanvraag voor een bijzondere beroepstitel of bijzondere beroepsbekwaamheid

Indien u een vraag heeft over het indienen van een erkenningsaanvraag voor een bijzondere beroepstitel of een bijzondere beroepsbekwaamheid of indien u een vraag heeft over een reeds ingediende erkenningsaanvraag, kan u terecht bij de infolijn op volgend telefoonnummer: 1700 of op volgend e-mailadres: mailvragen.zorgberoepen@zorg-en-gezondheid.be