Wie mag het beroep klinische psychologie of klinische orthopedagogiek uitoefenen?

Vanaf 1 januari 2020 mogen, naast artsen, alleen erkende klinisch psychologen en erkende klinisch orthopedagogen respectievelijk de klinische psychologie en de klinische orthopedagogiek uitoefenen.

Belangrijke opmerking voor klinisch psychologen: de inschrijving als psycholoog op de lijst van psychologen via de Psychologencommissie is niet voldoende. Vanaf 1 januari 2020 heeft u als klinisch psycholoog, naast een visum uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, ook een erkenning als klinisch psycholoog nodig die afgeleverd is door het Agentschap Zorg en Gezondheid.

  • De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid reikt het visum uit. De visumplicht is in werking getreden op 1 mei 2019. Sinds deze datum mag men alleen de klinische psychologie of de klinische orthopedagogiek uitoefenen als men over een visum beschikt, zoniet is er sprake van onwettige uitoefening.

  • Zorg en Gezondheid levert de erkenning af. De federale overheid heeft hiertoe erkenningscriteria vastgesteld die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020. Vanaf deze datum heeft men niet alleen een visum, maar ook een erkenning nodig alvorens men de klinische psychologie of de klinische orthopedagogiek mag uitoefenen.