Wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen

Wet tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

Deze wet is op 1 september 2016 van kracht gegaan. Ze bepaalt dat de alleen artsen en erkende klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen de disciplines klinische psychologie en de klinische orthopedagogiek mogen uitoefenen.

De wetgeving bepaalt ook dat de federale overheid nog nadere regels moet bepalen. De erkenningsnormen voor het verkrijgen van de erkenning als klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog moeten door de federale overheid nog uitgevaardigd worden. In afwachting daarvan kan Zorg en Gezondheid nog geen erkenningen afleveren.

Meer info bij de federale overheid.