Werk- en zorgtrajecten voor mensen met een medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problematiek

  • 23 maart 2018

Vanaf 1 juli starten werk- en zorgtrajecten voor mensen met een medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problematiek. Er komen activeringstrajecten en een aanbod van arbeidsmatige activiteiten (AMA).

Bij de activeringstrajecten gaat het om kortstondige werk- en zorgtrajecten van maximaal 18 maanden om mensen met een medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problematiek (MMPPS) een duwtje in de rug te geven, op weg naar betaald werk. Een casemanager Zorg en een casemanager Werk tekenen het traject uit samen met de cliënt. Een netwerk van dienstverleners voert het dan uit.

Een mandaat als casemanager Zorg vraag je aan bij het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.  Een voorziening moet daarvoor onder meer beschikken over personeel met kennis van ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health).

Als u nog geen personeelslid hebt met kennis van ICF, kan deze in april en mei een opleidingsdag ICF volgen, georganiseerd door SIG vzw. Er wordt in elke provincie een opleiding ICF georganiseerd, gericht op toekomstige casemanagers Zorg.

De netwerken in de activeringstrajecten worden aangesteld via een oproep. De oproep werd op 1 maart 2018 gelanceerd door VDAB; de offertes worden bij VDAB verwacht voor 27 maart 2018.

Bij het aanbod van arbeidsmatige activiteiten (AMA) draait het om onbetaalde bezigheid voor mensen met een MMPPS-problematiek. Op het terrein wordt dit wel eens "arbeidszorg" genoemd. AMA is bedoeld voor mensen tussen 18 en 65 jaar voor wie betaalde arbeid momenteel niet mogelijk is. Deelnemers aan AMA worden begeleid door erkende begeleiders.

Vanaf begin mei 2018 zullen voorzieningen een aanvraag kunnen indienen bij het Departement WVG om een mandaat als casemanager Zorg en/of een erkenning als begeleider AMA aan te vragen. Alle informatie zal verschijnen op de website van het Departement WVG. Op 1 juli gaan zowel de activeringstrajecten als het aanbod van arbeidsmatige activiteiten van start.

Onder meer de volgende voorzieningen kunnen het casemanagement zorg opnemen en/of deelnemen aan de netwerken in het kader van de activeringstrajecten of kunnen een erkenning aanvragen als begeleider AMA:

  • een centrum geestelijke gezondheidszorg (CGG),
  • initiatief voor beschut wonen (IBW),
  • psychiatrisch ziekenhuis (PZ), 
  • psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ),
  • centrum voor psychosociale revalidatie voor volwassenen, 
  • revalidatiecentrum verslavingszorg,
  • een centrum voor ambulante revalidatie (CAR)
  • en een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds.

Interesse? Meer info op de website van het departement WVG.