Welke zorghandelingen mag een paramedicus uitvoeren?

Paramedici zijn zorgverleners die een arts (of in bepaalde gevallen een tandarts of apotheker) mogen helpen bij de diagnose en behandeling van een patiënt. Ze mogen bepaalde technische prestaties en handelingen uitvoeren, in opdracht van de arts, apotheker of tandarts, die per beroep zijn gedefinieerd.

Wat doet een audioloog?

De audioloog doet aan preventie en screening van gehoorstoornissen. Hij doet ook het technische gedeelte van onderzoeken van het gehoor. Hij geeft ook gehoortraining en revalidatie van het gehoor en het evenwicht.

Wat doet een audicien?

De audicien corrigeert het gestoorde gehoor door middel van mechanische, elektroakoestische en elektronische systemen. Hij biedt ook gehoorbeschermingssystemen (bijvoorbeeld tegen lawaaioverlast) en uitwendige elektronische systemen die de akoestische signalen versterken voor mensen met stemproblemen.

Wat doet een diëtist?

Een diëtist werkt enerzijds met zowel gezonde als zieke mensen.

 • Aan een gezond persoon geeft een diëtist advies en tips om een gezonde levensstijl te behouden, hiervoor is geen medisch voorschrift vereist.
 • Maar als een diëtist een patiënt (iemand die ziek is, die een gezondheidsprobleem heeft) behandelt moet hij een dieetvoorschrift van de arts hebben. Het dieetvoorschrift van de arts vertaalt de diëtist naar voedingsmiddelen en hij of zij geeft de patiënt voedings- en dieetadvies.

Een diëtist kan in een zelfstandige praktijk werken of in een ziekenhuis, een rust- en verzorgingstehuis of een preventieve setting. Daarnaast wordt de diëtist ook ingeschakeld in grootkeukens van onder andere ziekenhuizen.

Een arts kan ook onder eigen toezicht de diëtist belasten met deze handelingen:

 • Metingen uitvoeren, onder andere om de lichaamssamenstelling en het energieverbruik van de patiënt te evalueren.
 • Preventie en opsporing van voedingsstoornissen en voedings- en dieetvoorlichting geven.
 • De voedingsstoffenbehoefte en de interactie tussen voedings- en geneesmiddelen kunnen evalueren.

Wat doet een ergotherapeut?

Een ergotherapeut behandelt, begeleidt en adviseert personen die beperkt worden door een fysiek letsel of ziekte, psychosociale problemen, cognitieve problemen, ontwikkelings- of leerstoornissen of verouderingsprocessen.

De technische prestaties die door de ergotherapeut worden uitgevoerd vereisen een omstandig geneeskundig voorschrift. Ze kaderen in een totaal revalidatieplan van de patiënt dat is opgemaakt in een multidisciplinair team onder leiding van een arts of in overleg en samenwerking met een andere gezondheidszorgbeoefenaar indien de revalidatie zich beperkt tot de specifieke activiteiten van dat beroep.

De technische handelingen die een ergotherapeut doet, vereisen een geneeskundig voorschrift. Ze maken deel uit van een totaal revalidatieplan van de patiënt in een multidisciplinair team onder leiding van een arts of in overleg en samenwerking met een andere gezondheidszorgbeoefenaar (als de revalidatie zich beperkt tot de specifieke activiteiten van dat beroep.)

Wat doet een farmaceutisch-technisch assistent?

Een apotheker mag deze taken laten uitvoeren door een erkende farmaceutisch-technisch assistent:

 • ontvangen en registreren van geneeskundige voorschriften;
 • afleveren van geneesmiddelen en de patiënten inlichten over hoe die te gebruiken;
 • registreren en identificeren van de grondstoffen;
 • uitvoeren van magistrale bereidingen;
 • voorlichten van stagiairs farmaceutisch-technisch assistent over het werk in de apotheek.

Wat doet een logopedist?

 • Een logopedist doet de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van taal, spraak, stem, gehoor en de primaire mondfuncties (zuigen, slikken en kauwen).
 • De logopedist doet logopedische onderzoeken op voorschrift van een arts. De logopedist stelt daarna een technisch verslag op.
 • Daarnaast kan een arts ook logopedische behandelingen voorschrijven (met bijvoorbeeld spraakrevalidatietechnieken).

Wat doet een medisch laboratorium technoloog?

 • Een medisch laboratorium technoloog doet in vitro laboratoriumonderzoeken op stalen van menselijke oorsprong, bijvoorbeeld immunologische of genetische onderzoeken.
 • Deze laboratoriumonderzoeken worden steeds toevertrouwd aan de technoloog door een arts, een apotheker-bioloog en een licentiaat in de scheikundige wetenschappen die gemachtigd is om de analyses van de klinische biologie te verrichten.
 • Daarnaast kan de arts de medisch laboratorium technoloog ook belasten met bepaalde staalafnames, bepaalde functionele testen en technische aspecten van bepaalde in vivo verstrekkingen zoals het voorbereiden, manipuleren en toedienen van radioactieve producten.

Wat doet een orthoptist?

De orthoptie is een paramedisch beroep binnen de oogzorg.

 • Een orthoptist voert op voorschrift van een arts orthoptische onderzoeken uit bij de patiënt. Voorbeelden van orthoptische onderzoeken zijn het observeren van de gelaatsvorm, de hoofdhouding en oogstandsbepaling, het onderzoek van de beweeglijkheid van het oog, de gezichtsscherpte en of er een verschil is in beeldgrootte en vorm tussen het linker- en rechteroog, ...
 • Daarnaast spoort de orthoptist onder meer stoornissen op zoals het oncontroleerbaar trillen van het oog en stoornissen in het kleurenzien.
 • De arts kan na diagnose een patiënt een orthoptische behandeling voorschrijven die de orthoptist vervolgens uitvoert. Dit gaat van orthoptische oefeningen, tot het behandelen van een ‘lui oog’, ‘scheelzien’ en ‘dubbelzien’, visuele stimulatie bij slechtzienden of bij patiënten met neurofysiologische stoornissen en het aanpassen van bijvoorbeeld prismaglazen.
 • De orthoptist kan ook door de arts belast worden met het assisteren en instrumenteren bij strabismeoperaties (‘scheelzien’).

Wat doet een technoloog medische beeldvorming?

 • Een technoloog medische beeldvorming bedient toestellen in de medische beeldvorming en de nucleaire geneeskunde in vivo. Hij doet dat onder toezicht van een arts.
 • Hij draagt bij tot het voorbereidend onderzoek en de daarbij horende zorgverstrekking zodat de arts een diagnose kan stellen (conventionele en digitale radiologie, magnetisch resonantie).
 • De arts kan de technoloog medische beeldvorming belasten met de voorbereiding en manipulatie van substanties met diagnostisch en/of therapeutisch doel, de registratie, verwerking en weergave van beelden en gegevens, bepaalde staalafnames, het positioneren van de patiënt ter voorbereiding van een onderzoek...
 • Daarnaast kan de arts de technoloog medische beeldvorming belasten om hem te helpen bij interventionele technieken, echografieën en al de bijzondere beeldvormende, diagnostische en therapeutische technieken..

Wat doet een podoloog?

 • Een podoloog onderzoekt en behandelt indien nodig patiënten met klachten aan de voet.
 • De klachten kunnen gaan over de huid of over de nagels van de voet, maar ook over het hoe je beweegt.
 • Bij de behandeling van de voeten van patiënten met systemische aandoeningen, zoals diabetes en reuma vervult de podoloog een belangrijke rol.
 • In bepaalde gevallen werkt de podoloog op voorschrift of in aanwezigheid van een arts.