Wat is ventileren en verluchten

Ventileren is het voortdurend (24 u op 24 u) de lucht verversen. Verse lucht komt in de ruimtes en vervuilde lucht wordt uit de ruimtes weggevoerd. Naast ventileren moet je ook verluchten. Dat is kortstondig veel verse lucht de ruimtes inbrengen, bv. door de ramen helemaal te openen. Verluchten doe je regelmatig en bij voorkeur wanneer kamers en ruimten niet in gebruik zijn en met de deuren dicht.  

Woonzorgcentra kunnen verschillende ventilatiesystemen hebben: 

  • een systeem A: natuurlijke toevoer en natuurlijke afvoer 

  • een systeem C: natuurlijke toevoer via ventilatieroosters en mechanische afvoer= gedwongen  afvoer. Een systeem C+ is een variant op C waarbij het ventilatiedebiet wordt gestuurd op basis van CO2 meting.  

  • een systeem D: mechanische toevoer en mechanische afvoer. Ook in dit systeem kan het ventilatiedebiet aangestuurd worden op basis van CO2 meting 

  • een hybride systeem waarbij een combinatie van voorgaande systemen wordt voorzien.  

Meestal ontwerpt men het ventilatiesysteem voor een woonzorgcentrum zo dat er geen lucht uit de ruimten hergebruikt wordt. Er wordt dus geen lucht gerecirculeerd en ruimten worden geventileerd met 100% verse buitenlucht.   

Verse lucht wordt aangevoerd in de kamer (al dan niet mechanisch) en vervuilde lucht wordt afgevoerd via de sanitaire cel (al dan niet mechanisch). Om hygiënische redenen wordt luchtverspreiding van de kamer naar de gang beperkt door de gang in overdruk te plaatsen tegenover de kamers. 

Bij een ventilatiesysteem A (niet actief gestuurd) komt verse buitenlucht op een natuurlijke manier via ventilatieroosters, meestal raamroosters, binnen. Vuile lucht wordt afgevoerd op een natuurlijke manier via een afvoerrooster dat is aangesloten op een verticaal verluchtingskanaal. Laat ventilatieroosters en afvoerroosters steeds open staan!  

Met een ventilatiesysteem type C (natuurlijke aanvoer en mechanische afvoer van lucht) komt verse buitenlucht op een natuurlijke manier binnen via ventilatieroosters. Vuile lucht wordt afgevoerd via een luchtkanaal aangesloten op een mechanisch ventilatiesysteem. In de kamers komt verse buitenlucht op een natuurlijke manier binnen via ventilatieroosters in het raam. De afvoer van de vuile lucht gebeurt in de sanitaire cel van de kamer. Schakel het ventilatiesysteem nooit uit. Laat ventilatieroosters en -openingen steeds open staan!  

Met een ventilatiesysteem type D (mechanische aanvoer en mechanische afvoer van lucht) wordt verse buitenlucht aangevoerd en vuile lucht afgevoerd via luchtkanalen aangesloten op een mechanisch ventilatiesysteem. Schakel het ventilatiesysteem nooit uit. Zorg dat de ventilatieroosters/openingen open staan.  

Ook wanneer jouw woonzorgcentrum mechanisch geventileerd wordt, moet je regelmatig verluchten.