Wat is een "groep van assistentiewoningen" en welk zorgaanbod vindt u er?

Assistentiewoningen zijn de opvolgers van de serviceflatgebouwen en woningcomplexen met dienstverlening. De groepen van assistentiewoningen zullen na een overgangsfase de huidige serviceflatgebouwen en woningcomplexen met dienstverlening vervangen.

Ze zorgen ervoor dat mensen niet hoeven te verhuizen naar een woonzorgcentrum zolang ze nog zelfstandig kunnen wonen. Ze bieden koppels de mogelijkheid om samen naar een aangepaste woning met zorg te verhuizen. Dat is in een woonzorgcentrum vaak niet mogelijk.

Deze zorgvorm is ontstaan In het woonzorgdecreet, goedgekeurd op 13 maart 2009 en wordt er gedefinieerd als: "Een groep van assistentiewoningen is een voorziening die bestaat uit een of meerdere gebouwen die functioneel een geheel vormen en waar, onder welke benaming ook, aan gebruikers van 65 jaar of ouder die er zelfstandig verblijven in individuele aangepaste wooneenheden, huisvesting wordt gegeven en ouderenzorg waarop zij facultatief een beroep kunnen doen."

Crisiszorg en overbruggingshulp

In assistentiewoningen is crisiszorg en overbruggingshulp beschikbaar.

  • Crisiszorg is een onmiddellijke en aangepaste interventie bij een noodsituatie die niet vooraf kan worden ingeschat en waarin onmiddellijk zorg moet worden geboden.
  • Overbruggingszorg is aangepaste zorg die aansluit bij crisiszorg en die gedurende een korte periode wordt verleend in afwachting dat de zorg wordt verleend die de bewoner zelf heeft gekozen.

De uitbater van een groep van assistentiewoningen kan de crisiszorg en overbruggingszorg zelf organiseren, maar niets belet dat hij daarvoor een samenwerkingsovereenkomst sluit met een of meer zorgverleners of welzijns- of gezondheidsvoorzieningen uit de omgeving.

Er kan bovendien een beroep gedaan worden op woonassistentie. Daar kunnen de bewoners terecht voor hulp en informatie. Bovendien zal de assistentiewoning deel uitmaken van het lokale buurtleven.

Sociale huisvesting

Nieuw is dat voor het eerst ook sociale huisvestingsmaatschappijen zulke woningen voor ouderen mogen gaan bouwen en verhuren. Aangepaste huisvesting met een ruim aanbod aan aangepaste hulp wordt dankzij deze sociale assistentiewoningen voor iedereen toegankelijk, ongeacht het inkomen.