Waarom ventileren en verluchten tegen COVID-19

De overdracht van het Sars-CoV-2-virus verloopt hoofdzakelijk van mens naar mens door infectieuze druppeltjes (grootte van 0.01 tot 100 µm) die vrijkomen bij praten, zingen, hoesten, niezen, en ook gewoon ademen. De meeste besmettingen gebeuren via langdurig nauw contact (meer dan 15 minuten op minder dan 1,5m van elkaar). In gesloten, slecht geventileerde ruimtes echter kunnen microdruppels tot 3 uur lang in de lucht blijven en mensen ook besmetten op meer dan 1,5m. Indirecte besmettingen kunnen bovendien veroorzaakt worden door contact met besmette druppeltjes op voorwerpen en oppervlakten (bijvoorbeeld deurklinken).  

Het is daarom belangrijk om je nauwe contacten te beperken, buiten contactbubbels afstandsregels te respecteren, regelmatig je handen te wassen/ontsmetten,  een mondneusmasker te dragen, de ruimte goed te ventileren en verluchten en activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht te doen. 

Door te ventileren en verluchten worden microdruppels naar buiten afgevoerd en beperk je het aantal microdruppels in de binnenlucht. 

Volgende illustraties tonen het effect van ventileren en verluchten op het aantal microdruppels in de binnenlucht van een ruimte. Op alle illustraties zie je twee personen op een afstand meer dan 1.5 meter van elkaar. De persoon rechts is besmet met COVID-19 en praat tegen de andere persoon. Bij het praten komen geïnfecteerde druppels en microdruppels (rode bolletjes) vrij. Grotere druppels vallen snel neer omwille van hun zwaarder gewicht terwijl kleinere microdruppels lang kunnen rondzweven en zich verspreiden in de ruimte. 

Ventilatie_COVID-19_WZC_geen_ventilatie

In een ruimte die niet of slecht geventileerd wordt, worden geïnfecteerde microdruppels niet of slechts beperkt afgevoerd naar de buitenlucht. Het aantal geïnfecteerde microdruppels in de ruimte neemt toe. Het risico op besmetting voor andere gebruikers van de ruimte door het inademen van geïnfecteerde druppels in de binnenlucht stijgt. 

Ventilatie_COVID-19_WZC_mechanische_ventilatieDeze ruimte wordt mechanisch (systeem C of D) geventileerd. Er is toevoer van verse lucht (blauwe pijl) en afvoer van geïnfecteerde druppels (grijze pijl). Het aantal geïnfecteerde microdruppels in de ruimte is kleiner dan wanneer er niet of slecht wordt geventileerd. Het risico op besmetting voor andere gebruikers van de ruimte door het inademen van geïnfecteerde microdruppels in de binnenlucht is kleiner. 

Wanneer deze ruimte ook nog aanvullend wordt verlucht door het volledig openen van de ramen zal het aantal geïnfecteerde microdruppels in de ruimte nog verkleinen, waardoor het risico op besmetting via de lucht ook kleiner wordt. Dit extra effect blijft zolang de ramen volledig geopend zijn.

Ventilatie_COVID-19_WZC_mechanische ventilatie_aanvullende_verluchtingVentilatie_COVID-19_WZC_natuurlijke_ventilatie

Deze ruimte wordt natuurlijk (systeem A) geventileerd. Er is toevoer van verse lucht (blauwe pijl) en afvoer van geïnfecteerde microdruppels (grijze pijl). Het aantal geïnfecteerde microdruppels in de ruimte is kleiner dan wanneer er niet of slecht wordt geventileerd. Het risico op besmetting voor andere gebruikers van de ruimte door het inademen van geïnfecteerde druppels in de binnenlucht is daarom kleiner. 

Wanneer deze ruimte ook nog aanvullend wordt verlucht door het volledig openen van de ramen zal aantal geïnfecteerde microdruppels in de ruimte nog verkleinen, waardoor het risico op besmetting via de lucht ook kleiner wordt. Dit extra effect blijft zolang de ramen volledig geopend zijn. 

Ventilatie_COVID 19_WZC_natuurlijke_ventilatie_aanvullende_verluchting