Vragen over het navigeren in Power-Bi-rapporten

Deze pagina geeft meer uitleg over je kan navigeren, filteren en inzoomen in het Power-BI-rapport Gezondheidsindicatoren "de Vlaming leeft gezonder in 2025".

 

Hoe ga ik naar de inhoud van het rapport en navigeer ik in het rapport?

Klik op startpagina op het gewenste thema om daar de indicatoren voor te zien.

PowerBI navigatie thema's op startpagina

Via knoppen linksbovenaan de 2e pagina:

PowerBI navigatie 'ga naar een ander thema' of PowerBI navigatie terug naar start

 

 

Gebruik de pijltjes midden onderaan de pagina om te navigeren doorheen rapporten

 • klik op < om naar de eerste pagina te gaan
 • klik op > om naar de laatste pagina te gaan

Terug naar boven

Hoe gebruik ik de keuzelijsten om de inhoud van het rapport te wijzigen?

 • Selecteer een indicator: afhankelijk van het thema zullen er 1 of meerdere keuzes beschikbaar zijn.
  Je klikt je keuze aan en wat zwart is, is geselecteerd.
  PowerBI navigatie indicatorenmenuNa het klikken op een uitklapmenu blijft dit uitgeklapt, om dit te laten verdwijnen klik je terug op vak met het pijltje naar boven, of naast het menu
  PowerBI navigatie indicatorenmenu ingeklapt
 • Voor het selecteren van bepaalde groepen klik je op de knop.
  PowerBI navigatie filteren
  Om het selecteren ongedaan te maken, klik je nogmaals op de knop.
 • Om twee groepen met elkaar te vergelijken, kan je twee blokjes selecteren door de CTRL-toets in te drukken en dan te klikken op de gewenste opties.
  PowerBI navigatie 2 categorieen filteren
  Let op: Bij het doordrillen naar de onderliggende tabel met cijfers, worden deze groepen wel samengeteld en samen getoond. Hoe kan je doordrillen?

Waar moet ik op letten bij filteren?

 • Als het aantal respondenten in een categorie kleiner is dan 100 (kleiner dan 10 wordt niet getoond).
 • Als je eerst een indicator voor volwassenen hebt bekeken, en daar ook hebt geselecteerd op leeftijd (bv. 35-44 jaar) of scholingsgraad (V: Ho SO)zie je enkel nog de indicatoren voor volwassenen. Om opnieuw alle indicatoren te zien, klik je opnieuw op de zwarte vakken om de selecties op te heffen.
 • De Indicatoren met ‘%’ worden steeds in de linkse grafiek weergegeven. De Indicatoren met 'gemiddelden' worden steeds in de rechtse grafiek weergegeven. Bij thema’s waar geen indicatoren met ‘gemiddelden’ is de rechtse grafiek niet zichtbaar
  PowerBI navigatie indicator (gemiddelde)
  PowerBI navigatie lijngrafiek
 • Let op bij de categorieën filter bij Thema ‘Gewicht’ & ‘Leefstijlindicator’.

Terug naar boven

Waar vind ik de betrouwbaarheidsintervallen?

Deze worden weergegeven in een pop-up bij de grafiek of als je doordrilt naar de onderliggende tabel. Hoe kan je doordrillen?

Terug naar boven

Waar vind ik de vragen waarop de indicatoren zijn gebaseerd?

Deze worden weergegeven in de “drillthrough” tabellen. Dit doe je door rechts te klikken op een waarde balk (%) of lijn (gem) en in het pop-up menu ‘Drillthrough’ te kiezen. Selecteer daarna de juiste tabel per indicator: percentage (%) of gemiddelde (gem)

PowerBI navigatie Drill through functieVanuit deze drillthrough pagina’s komt je terug op je oorspronkelijke grafiek via deze knopPowerBI navigatie pijl terug

Terug naar boven

Op welke bron zijn de getoonde gezondheidsindicatoren gebaseerd?

Deze worden weergegeven in een pop-up bij de grafiek of als je doordrilt naar de onderliggende tabel. Hoe kan je doordrillen?

Links naar extra informatie over de bronnen vindt u op de startpagina.

Terug naar boven

Hoe zoom ik in op een bepaalde grafiek?

Je plaatst een focus op een grafiek door rechtsboven de grafiek te klikken op:

PowerBI navigatie alle (expand)

Terug naar boven

Hoe wijzig ik het aggregatieniveau in grafieken?

Je kan de (totaal-) cijfers opsplitsen of detailleren in deelcijfers op een lager detailniveau bv. als je mannen en vrouwen met elkaar wil vergelijken.
PowerBI navigatie alle navigatiepijltjes
De volgorde van ‘dimensies’ om door te klikken staat in de titel en is steeds dezelfde, nl. per jaar, per scholingsgraad, per geslacht en per leeftijd. Dit wordt ook zo aangegeven in de titels boven de grafieken, bv. Evolutie gewogen percentage naar scholingsgraad, geslacht en leeftijd.

 

 • PowerBI navigatie Pijl omhoog (grijs) De enkele opwaartse pijl laat toe om vorige dimensie te gaan, bv. van detail per geslacht naar detail voor scholingsgraad.
 • PowerBI navigatie drill-downDoor op de tweede pijl te klikken kan “Inzoomen” activerenPowerBI navigatie drill-down (actief) Daarna kan je door te klikken op een balk of lijn rechtstreeks naar de volgende dimensie in de grafiek gaan: dit kan voor alle categorieën zijn of voor een gefilterde categorie. Dit bepaal je zelf door rechts te klikken en op 1 van deze 2 opties te klikken:
  • Volgende niveau weergeven: dit is hetzelfde als de dubbele neerwaartse pijl. Ook als je al eens hebt geklikt op de dubbele pijl is deze optie actief.
  • Uitbreiden naar het volgende niveau: dit is de standaardoptie. Je gaat daarbij naar het volgende niveau gefilterd voor de categorie (bv. geslacht=man) waar je op klikte. Dit is dus gelijkaardig aan de vertakte pijl, maar hier wordt er wel gefilterd.
  • Je kan deze optie enkel wijzigen op het hoogste niveau.
 • PowerBI navigatie naar lager niveauDe dubbele neerwaartse pijl laat toe om naar een volgende dimensie te gaan .
 • PowerBI navigatie Uitklappen De vertakte dubbele neerwaartse pijl zal tegelijk de cijfers van de jaartotalen vervangen door de cijfers van elke scholingsgraad voor alle jaartotalen.

Alle mogelijke interacties kunnen hier moeilijk opgesomd worden, maar je kan zelf achterhalen wat mogelijk is door de verschillende opties te testen.

In de lijngrafiek met gemiddelden kunnen de detailcijfers per jaar vervangen worden via het aanklikken van de enkele opwaartse pijl. Dit is meestal niet zinvol omdat je dan de optelsom krijgt voor alle jaren van de betrokken enquête. Bij het doordrillen naar de onderliggende cijfers worden deze wel nog apart per jaar getoond. Hoe kan je doordrillen?

Terug naar boven

Hoe werkt de interactiviteit tussen selectielijst, grafieken en tabellen?

Interactiviteit vanuit de selectielijst:

 • Interactiviteit tussen selectielijsten: bv. bij selectie van een indicator voor jongeren wordt de weergave in de selectie van een leeftijdscategorie beperkt tot jongeren.
 • Interactiviteit tussen selectielijst en grafieken en tabellen: bv. de weergave in de grafieken en tabellen wordt beperkt tot de gemaakte keuzes in de selectielijst(en)

Interactiviteit vanuit een grafiek en tabel

Dit betekent dat de weergave van de cijfers op verschillende plaatsen elders op de rapportpagina (in de selectielijsten, de andere grafieken en tabellen) wordt gewijzigd. Soms zal de wijziging zich beperken tot het oplichten van cijfers in een tabel of van een segment in een grafiek.

Dit kan bijvoorbeeld door te klikken in:

 • een grafiek op een categorie in de legende of op een bepaald segment in de grafiek bv. een lijn, een staaf,
 • een tabel op een categorie in een rij- en/of kolomtitel

Terug naar boven

Kan ik grafieken exporteren of tabellen downloaden?

Grafieken en tabellen kunnen niet rechtstreeks geëxporteerd worden. Er is geen specifieke ‘download’-knop.
Je kan het wel via

 • rechtsklikken (naast een balk of lijn) en dan ‘afbeelding opslaan als’
 • het knipprogramma of
 • via een schermafdruk.

Terug naar boven