Vragen over het e-loket

Wie kan mijn toegangsrechten beheren?

Wie is mijn hoofdtoegangsbeheerder (vroegere 'verantwoordelijke toegangen entiteit') (stap 1)

De hoofdtoegangsbeheerder moet aangesteld zijn door de beheersinstantie van uw voorziening. Iemand die opgenomen is in de statuten van uw beheersinstantie, heeft contact opgenomen met eHealth om een hoofdtoegangsbeheerder aan te stellen. De hoofdtoegangsbeheerder kan in ehealth toegangsbeheerders voor de hoedanigheid (vroegere "lokale beheerders") aanstellen, die op hun beurt de toegangsrechten kunnen instellen.

Vraag na bij uw beheersinstantie wie deze persoon is. U kunt dat ook rechtstreeks bij eHealth navragen. Contacteer daarvoor het contactcenter eHealth.

Heeft u nog geen hoofdtoegangsbeheerder? Zie stap 1 van de toegangsprocedure.

Wie is mijn toegangsbeheerder (vroegere “lokale beheerder”) van de “hoedanigheid residentiële zorg”(stap 3)

Die “hoedanigheid residentiële zorg” is het pakket aan toepassingen in eHealth die voor de Vlaamse residentiële zorg zijn ontwikkeld. De toegangsbeheerder van de hoedanigheid is de persoon die in eHealth kan ingeven wie beheerdersrechten en dus toegang heeft tot die hoedanigheid. De toegangsbeheerder van de hoedanigheid is aangesteld in eHealth door de hoofdtoegangsbeheerder (vroegere “verantwoordelijke toegangen entiteit”) van uw beheersinstantie.

Vraag dus aan uw verantwoordelijke toegangen entiteit wie aangesteld is als lokale beheerder van de hoedanigheid residentiële zorg. U kunt dat ook rechtstreeks bij eHealth navragen. Contacteer daarvoor het eHealth contactcenter.

Heeft u nog geen toegangsbeheerder van de hoedanigheid? Zie stap 3 van de toegangsprocedure.

Wie is de toegangs- en gebruikersbeheerder van het e-loket voor mijn voorziening?

De  toegangs- en gebruikersbeheerder van het e-loket is de persoon in u voorziening die kan bepalen wie toegang krijgt tot het e-loket. Deze beheerder moet in eHealth aangesteld worden door de “toegangsbeheerder” van de “hoedanigheid residentiële zorg”. Er kunnen meerdere toegangsbeheerders aangesteld worden.

Vraag dus aan uw toegangsbeheerder van de hoedanigheid om in eHealth na te gaan wie uw toegangs- en gebruikersbeheerder van uw voorziening is. Zie stappenplan.

Wie in mijn voorziening heeft toegang tot het e-loket?

Iedereen kan als gebruiker toegang krijgen tot het e-loket. Maar daarvoor moeten ze eerst toegangsrechten krijgen. Dat gebeurt door een toegangs- en gebruikersbeheerder voor uw voorziening van het e-loket. Zie stappen 5 en 6 in het stappenplan.

Een toegangs- en gebruikersbeheerder van het e-loket moet aangesteld worden door de “toegangsbeheerder” van de “hoedanigheid residentiële zorg” in e-health. Vraag dus aan uw toegangsbeheerder van de hoedanigheid wie uw toegangs- en gebruikersbeheerder(s) is/zijn voor uw voorziening van het e-loket. Zij kunnen controleren wie toegang heeft tot het e-loket en extra toegangen aanmaken voor uw medewerkers.

Wie toegang heeft tot het e-loket, heeft toegang tot alle dossiers van uw voorziening in dat e-loket.

Inloggen op het e-loket

Hoe krijg ik toegang tot het e-loket?

Voor u als gebruiker van uw voorziening op het e-loket kunt werken, moet u toegangsrechten krijgen. Die rechten moet u krijgen in eHealth, een online dienst van de federale overheid.

Om toegang te krijgen voor een residentiële voorziening, doorloopt u deze 6 stappen.

De pagina blijft hangen op “Uw aanvraag wordt verwerkt”

Dit gebeurt soms wanneer iemand met een oudere versie van een internetbrowser (Internet Explorer, Firefox) probeert in te loggen.
Probeer lukraak ergens op het scherm te klikken. De toepassing gaat verder. Lukt dit niet, probeer dan een meer recente versie van uw internetbrowser te downloaden.

Inloggen met mijn elektronische identiteitskaart lukt niet

Probeer eerst of uw elektronische identiteitskaart (e-id) wel goed is aangesloten en goed werkt.

Inloggen met mijn federale token lukt niet

Het federale token is een alternatief voor de elektronische identiteitskaart. U moet dat eerst aanvragen bij de federale overheid.   

Bij uw aanvraag moet u zelf een login en een paswoord kiezen. Na uw aanvraag krijgt u een wit kaartje toegestuurd met verschillende “tokens” (een reeks van letters en cijfers). Om in te loggen met uw federale token, heeft u zowel dat kaartje als uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord nodig.

  • Bent u uw wachtwoord of gebruikersnaam vergeten?
  • Gebruikt u de juiste gebruikersnaam en wachtwoord, maar krijgt u geen scherm om uw token in te voeren? Dan loopt er iets fout bij de diensten van het federale token. Neem contact op met de diensten van het federale token.  
  • Gebruikt u de juiste gebruikersnaam en wachtwoord, én u kunt uw token invoeren van uw witte kaart? Als het dan niet werkt, is er een ander technisch probleem. Contacteer uw IT-dienst.

Ik kan de “hoedanigheid residentiële zorg” niet kiezen

Deze hoedanigheid moet geactiveerd worden door uw hoofdtoegangsbeheerder (zie stap 2 van het toegangsbeheer).

Ik kan de “hoedanigheid residentiële zorg” kiezen, maar kan er mijn eigen voorziening niet als subafdeling kiezen

Uw toegangsbeheerder van de hoedanigheid moet eerst uw voorziening in eHealth toevoegen als “subafdeling” van de hoedanigheid en er een of meerdere toegangs- en gebruikersbeheerders (van deze subafdeling) voor aanstellen.

Andere problemen?

Contacteer het eHealth contactcenter.

Ik ben ingelogd in het e-loket

Bij problemen of met vragen kan je de hulpwidget vanuit het e-loket zelf gebruiken. Je kan er op dossierniveau veelgestelde vragen raadplegen of rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke dossierbehandelaar binnen Zorg en Gezondheid.