Vorming van een eerstelijnszone

De Vlaamse overheid roept alle actoren die actief zijn in de eerste lijn op om mee uitvoering te geven aan de conclusies van de eerstelijnsconferentie van 16 februari 2017 met als thema 'De reorganisatie van de eerste lijn in Vlaanderen'. We starten dit hervormingstraject met een oproep voor de vorming van eerstelijnszones.

De ondersteuning van de zorgactoren zal zo decentraal mogelijk georganiseerd worden in een 60-tal eerstelijnszones. Daar komt het zwaartepunt te liggen van de praktijkondersteuning en de intersectorale samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid. Het is dus uitermate belangrijk dat alle partners die zorg verlenen op de eerste lijn op dit niveau aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Laatste rechte lijn naar de vorming van eerstelijnszones

Op basis van de ingediende voorstellen op 31 december 2017 werden 49 eerstelijnszones goedgekeurd, waaronder 12 onder voorbehoud. 4 voorstellen werden voorlopig on hold gezet.

Om de vorming van de eerstelijnszones in Vlaanderen af te ronden, gelden volgende nieuwe deadlines en afspraken:

  • de uiterste datum voor het insturen van de verplichte engagementsverklaringen, of het indienen van een nieuwe of aangepaste aanvraag voor een eerstelijnszone is 1 mei ‘18. Deze voorstellen worden op het moment van indienen geëvalueerd en indien ze goedgekeurd worden door de regering, kunnen zij van start gaan.
  • indien er niet-besliste gebieden resten na 1 mei ’18, worden deze voorgelegd aan de Vlaamse Regering die dan zal beslissen zodat midden 2018 alle gemeenten in Vlaanderen ingedeeld zijn in een eerstelijnszone.

Oproep tot vorming van eerstelijnszones

Dedocx bestandOproep voor de vorming van eerstelijnszones (54 kB) is verspreid naar zoveel mogelijk partners die actief zijn in de eerste lijn. Als deze mail u niet bereikt zou hebben, vindt u hier ook alle informatie.

De Vlaamse overheid zet transitiecoaches in om het proces van zonevorming en de opstart van de eerstelijnszones te begeleiden. Zij hebben de belangrijke opdracht om de zorgaanbieders, lokale besturen en afdelingen van zorg- en welzijnsorganisaties en verenigingen bij te staan in de realisatie van een duurzaam veranderingstraject.

Engagementen van diensten of centra

In de projectoproep wordt een minimaal aantal engagementen gedefinieerd. In de exceltabellen hieronder vind je de diensten of centra, gerangschikt per gemeente:

Om de partners uit de geestelijke gezondheidszorg erbij te betrekken, kunt u het best contact opnemen met de pdf bestandGGZ-netwerkcoördinatoren van het netwerk volwassen  (210 kB) of de pdf bestandGGZ-netwerkcoordinatoren van het netwerk kinderen en jongeren (198 kB) in uw regio.

Hoe indienen

Voorstellen kunnen tot uiterlijk 1 mei 2018 ingediend worden:

U kan hier het formulier voor het formeel engagement docx bestandFormeel engagement eerstelijnszone (127 kB) en/of het principieel akkoord docx bestandPrincipieel akkoord over de eerstelijnszone (127 kB) downloaden. Deze verklaringen moeten voor inzending samengevoegd worden tot één pdf- of zipbestand.

Vragen hierover kan u stellen via eerstelijn@zorg-en-gezondheid.be