Voortgangsrapport gezondheidsdoelstellingen

De minister brengt jaarlijks verslag uit bij de Vlaamse Regering over de realisatie van de gezondheidsdoelstellingen.