Voortaan kan iedereen zijn COVID-19 test zelf koppelen met de app

  • 19 november 2020

De voorbije maand zijn enkele tools in gebruik genomen om een afspraak voor de afname van een COVID-19-test vlotter te laten verlopen: de voorschrijftool en de reservatietool. Ook de doorstroom van informatie en resultaten naar de app Coronalert is verbeterd.

Bij het aanvragen van een test moeten gebruikers van Coronalert een 17-cijferige code genereren. Deze code wordt niet automatisch verzonden om privacy-redenen. “In de eerste procedure moest de arts deze code invoeren en koppelen aan de test. Onder bepaalde omstandigheden was dit niet mogelijk en daarom waren sommige tests niet gekoppeld aan de aanvraag. Om dit probleem op te lossen, ontvangt de gebruiker voortaan een sms om dat alsnog in orde te brengen en het resultaat in de app te ontvangen”, zegt Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing.

Belangrijk is dat iedereen die getest wordt deze sms zal krijgen, ook wie de app niet heeft. “Wij weten niet wie de app heeft. Privacy is altijd heel belangrijk geweest bij de ontwikkeling van Coronalert. Als je een sms krijgt met de boodschap “Coronalert-gebruiker? Registreer uw coronatest en ontvang direct uw resultaat op uw app via https://coronalert.be/nl/coronalert-formulier/?pcr=<XXXXXXXXXXXXXXXX>” dan zal je via een formulier de 17-delige code van de app kunnen koppelen aan je activatiecode van de test. De code moet éénmalig ingevoerd worden en er mogen ook niet verschillende codes voor eenzelfde test gegenereerd worden in de app.”

Hernieuwde teststrategie

De nieuwe teststrategie heeft ook voor de app een impact. Nu hoogrisicocontacten vanaf 23 november opnieuw getest kunnen worden, zal het aantal testen toenemen en ook de testresultaten in de app. “Ben je een hoogrisicocontact, dan zal je een activatiecode per sms krijgen om zelf een afspraak te maken voor een PCR-test via de reservatietool. Dat gebeurt via de website mijngezondheid.be en dus niet langer via de huisarts. En als je de app Coronalert gebruikt, dan zal je bij het maken van die reservatie de mogelijkheid krijgen om 17-delige code van de app in te vullen.”

Al meer dan 2 miljoen downloads

De app Coronalert werd op 30 september gelanceerd en intussen meer dan 2 miljoen keer gedownload. Dat betekent dat ongeveer 28% van de smartphone-gebruikers de app heeft.

Meer dan 80.000 mensen hebben hun resultaat in de app ontvangen. In de eerste week heeft ongeveer 20 % van de app-gebruikers, die een test ondergingen, hun resultaat in de app ontvangen; dit aantal is gestegen tot 30 %.

Van de ontvangen testresultaten in de app was 21 % positief. Van de 16.700 gebruikers met een positieve test hebben er 8000 ingestemd met het delen van hun gegevens om anderen te informeren. Dit komt overeen met ongeveer 48 %.

De beslissing om de app te gebruiken, ligt bij de gebruiker zelf. “We vragen om zeker bluetooth te activeren als je naar de winkel gaat, of op locaties komt waar veel mensen zijn. Met de huidige maatregelen zijn onze contacten beperkt, maar ook dan blijft de app zijn meerwaarde betekenen. Blijf je binnen en zie je niemand, dan hoeft de app niet aan te staan. Maar vergeet dan uiteraard niet om de app te activeren als je de woning verlaat”, zegt Karine Moykens.

Over Coronalert

Coronalert is een initiatief van de Belgische overheden. Meer informatie op www.coronalert.be