Voorbereidingstraject conferentie 'Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen'

6 werkgroepen bereiden de visie op reorganisatie van de eerstelijnszorg voor. De eerste 2 werkgroepen ontwikkelen een visie op integrale zorg en de rol van de persoon met een zorgbehoefte in het zorgproces en in de organisatie van de zorg. Daarop werken de volgende werkgroepen deelaspecten van die visie verder uit, zoals de concrete organisatie en ondersteuning van de zorg, de structuren die ondersteuning moeten bieden, de afbakening van zorgregio’s, de kwaliteit van de zorg en de zorgorganisatie, innovaties noodzakelijk om de integrale zorg te gaan ondersteunen en verder uitbouwen.

Fase 1: voorbereiding en toetsing
November 2015 - januari 2016 De ‘werkgroep modellen van integrale zorg’ en de werkgroep ‘persoon met een zorgbehoefte centraal’ voeren hun werkzaamheden uit. Eind januari bundelen zij hun voorstellen in een tussentijds rapport.
Februari - mei 2016
  • Februari: De werkgroep ‘taakstelling en structuurintegratie’ en de werkgroep ‘innovatie en ondernemerschap in de zorg’ starten hun werkzaamheden.
  • April: Start van de werkgroep ‘afbakening zorgregio’s’
  • Mei: Start van de werkgroep ‘gegevensdeling en kwaliteit’

Deze werkgroepen bereiden eveneens voorstellen voor, die neergelegd worden in een tussentijds rapport.

Juli-september 2016 Toetsing van alle tussentijdse rapporten: zowel het brede werkveld van betrokken actoren en organisaties als de wetenschappelijke wereld krijgen de mogelijkheid om de voorstellen te bestuderen en uitgebreid te beoordelen op haalbaarheid en zinvolheid. Alle feedback wordt gebundeld in een toetsingsrapport.
Fase 2: voorbereiding en toetsing
September-december 2016 Alle werkgroepen gaan opnieuw aan de slag met het toetsingsrapport. De tussentijdse voorstellen worden eventueel herwerkt aan de hand van de feedback. Een eindrapport per werkgroep is het resultaat van deze tweede fase. Dit besluit de werkzaamheden van de werkgroepen. De eindrapporten worden afsluitend getoetst bij de academici.
Fase 3: eindteksten opstellen en conferentie
Januari 2017

De feedback van de academici keert niet terug naar de werkgroepen. Er worden eindteksten opgesteld voor de conferentie. Een programma zal opgemaakt worden. De conferentie vormt het sluitstuk van het voorbereidingstraject. Na de conferentie start het eigenlijke veranderingstraject.

Het voorbereidingstraject levert de volgende producten:

  • 6 tussentijdse rapporten van de werkgroepen;
  • Feedbackrapporten per toetsingsmoment (provinciaal georganiseerd) en een rapport van de wetenschappelijke wereld;
  • 6 eindrapporten van de werkgroepen;
  • Eindteksten voor de conferentie;
  • De conferentie eerstelijnszorg op 16 februari 2017.