Vlektyfus

Er bestaat een epidemische en een endemische vorm van vlektyfus, respectievelijk overgedragen door een kleerluis en een rattenvlo. De epidemische vorm begint acuut met ernstige hoofdpijn, spierpijn, rillingen en koorts die oploopt tot 40°C. Na 5 dagen verschijnt er een huiduitslag. Ook neurologische verschijnselen kunnen optreden. De case fatality rate kan tot 40% oplopen.

Endemische vlektyfus begint met minder specifieke en minder ernstige symptomen. Naast koorts kunnen ernstige hoofdpijn, rillingen, spierpijn en misselijkheid voorkomen. Huiduitslag verschijnt in ongeveer 50% van de gevallen. Van de patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen is de case fatality rate ongeveer 4%.

 • Verwekker: Rickettsia prowazekii en typhi
 • Incubatieperiode: 1 week
 • Waarom melden: Hygiënische maatregelen, opsporen van contacten en internationale melding.

pdf bestandRichtlijn vlektyfus (versie 2016) (156 kB)

Criteria

Epidemiologische criteria

Ten minste één van de volgende:

 • contact met een waarschijnlijk of bevestigd geval
 • transmissie van dier naar mens

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

Waarschijnlijk labocriterium

 • gestegen IgG of IgM reactief met een Ricketssia prowazekii of R. typhi antigen door indirect immunofluorescence assay, ELISA, dot-ELISA of latex agglutinatie

Laboratoriumconfirmatie:

 • viervoudige titerstijging van specifieke IgG antilichamen reactief met Ricketssia prowazekii of R. typhi antigen door indirect immunofluorescence assay tussen twee gepaarde serumstalen (één in eerste ziekteweek en tweede 2-4 weken later)

OF

 • detectie van een Ricketssia prowazekii of R. typhi DNA in een klinisch staal met PCR

OF

 • aantonen  van een Ricketssia prowazekii of R. typhi antigen in een biopsie of autopsie staal door immunohistochemie

OF

 • isolatie van Ricketssia prowazekii of R. typhi uit een klinisch staal in celcultuur

Gevalsdefinitie

Waarschijnlijk

 • patiënt met klinisch compatibel beeld EN epidemiologische criteria

OF

 • patiënt met klinisch compatibel beeld EN waarschijnlijk labocriterium

Bevestigd

patiënt met klinisch compatibel beeld EN laboratoriumconfirmatie