Vlamingen kennen contactonderzoek en willen meewerken: resultaten online enquête

  • 23 juni 2020

‘Contactonderzoek: weet jij wat het is, en zou je meewerken als je gecontacteerd werd?’ ‘Ja’, zo zegt een meerderheid van de Vlamingen. Dat blijkt uit een online bevraging die het Agentschap Zorg en Gezondheid liet uitvoeren bij 1.000 mensen. Zichzelf en zijn naasten beschermen en solidariteit lijken de belangrijkste motivators om mee te werken, terwijl bezorgdheden over privacy een reden kan zijn om dat niet te doen. 55% geeft aan een app te willen installeren voor contactonderzoek.

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke is tevreden met de resultaten: “Er is duidelijk al heel wat kennis bij onze bevolking over contactonderzoek. En we zien ook een grote bereidwilligheid om mee te werken. Tegelijk zien we in de praktijk dat nogal wat mensen geen contactpersonen doorgeven, of niet bereikt worden. Dat is jammer, want via contactonderzoek help je jezelf en je naasten. Daarom zullen we in onze volgende communicatiecampagne, die ik samen met minister Jambon zal lanceren, nog eens benadrukken hoe belangrijk dit is.”

Resultaten online bevraging

Als voorbereiding op de communicatiecampagne naar het brede publiek liet Zorg en Gezondheid door onderzoeksbureau Ipsos 1.000 Vlamingen online bevragen hoe ze tegenover contactonderzoek staan. De belangrijkste bevindingen:

  • 93% geeft aan al gehoord te hebben van contactonderzoek en 86% kan ook correct beschrijven wat contactonderzoek inhoudt.
  • 7 op de 10 geeft ook aan het goed te vinden dat de overheid een systeem voor contactonderzoek heeft opgezet. Bijna 9 op 10 geeft aan te willen deelnemen aan het contactonderzoek. 
  • 9 op 10 zegt ook 14 dagen in quarantaine te willen gaan indien men in contact is geweest met een besmet persoon.
  • Een meerderheid geeft aan bereid te zijn om een app te installeren: 55% geeft aan dat te willen doen.
  • De voornaamste stimulansen om deel te nemen aan contactonderzoek zijn het maatschappelijk belang en het eigenbelang (zichzelf beschermen en zijn omgeving).
  • Omgekeerd toont de bevraging aan dat bezorgdheden over privacy en anonimiteit drempels zijn om mee te werken. De Vlaming zal ook verder overtuigd moeten worden van het belang van contactonderzoek wanneer na verloop van tijd de angst voor besmettingen begint te minderen.
  • Tot slot bevestigt dit onderzoek de belangrijke rol van huisarts (en andere experten) die de Vlamingen kan motiveren om te participeren.

Vlaams Minister van Volksgezondheid Wouter Beke: “Ook als het virus minder zichtbaar wordt, moeten we waakzaam blijven. En elkaar blijven beschermen. Meewerken aan contactonderzoek is je verantwoordelijkheid opnemen tegenover andere mensen. Wie dat in het verleden deed, hielp mee met de bestrijding van het virus en bewees de samenleving daar zeker een dienst mee.”

pdf bestandResultaten van de bevraging over Contactonderzoek door Ipsos (2.22 MB)