Vlaanderen vangt 68 Oekraïense kinderen op.

  • 25 april 2022

De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd en vraagt om solidariteit van Europa. Ook Vlaanderen wil zijn steentje bijdragen en binnen de beleidsdomeinen Zorg en Welzijn nemen we al diverse maatregelen. Daarnaast ondersteunt Vlaams minister van Gezin Wouter Beke samen met Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi de komst van 68 kwetsbare kinderen en jongeren, inclusief enkele kinderen van begeleiders. De kinderen werden met een vlucht van de Belgische Defensie geëvacueerd en kunnen hier terecht in Vlaamse pleeggezinnen.

De Oekraïense autoriteiten hebben de garantie dat de kinderen, afkomstig uit de omgeving rond Boetsja, terecht zullen komen in warme gezinnen die hen met de best mogelijke zorgen zullen omringen. Pleegzorg zorgde voor een versnelde screening van de pleeggezinnen en staat samen met Minor-Ndako in voor de opvolging en de begeleiding van de kinderen en de gezinnen. Minister Beke heeft de nodige budgettaire middelen voorzien zodat Minor-Ndako onder meer een extra medewerker heeft kunnen aanwerven die de Oekraïense taal machtig is en de organisatie in goede banen zal leiden.

"Julia Boegaeva is als burger en als vrijwilliger gestart met dit project. Ondertussen is ze dankzij de middelen van minister Beke een nieuwe medewerker en collega geworden binnen Minor-Ndako. Het is een mooi voorbeeld van hoe burgerzin en vrijwilligerswerk hand in hand kunnen gaan met professioneel werk,” aldus David Lowyck, directeur van Minor-Ndako.

De kinderen zullen toegang hebben tot de nodige medische en psychosociale zorgen, en indien nodig ook psychologische bijstand krijgen om de traumatische ervaringen die zij hebben meegemaakt te helpen verwerken. Ze zullen ook op maat en volgens hun talenten en noden worden georiënteerd naar gepast onderwijs.

Vlaams minister Beke: "We zoeken ook nu geen kind voor een thuis, maar een thuis voor een kind, zij het tijdelijk. We hopen dat ze hier kunnen herstellen en de oorlog, al is het maar voor even, kunnen vergeten. Na de oorlog en de wederopbouw van het land zullen de kinderen terugkeren naar Oekraïne, maar op deze manier willen wij alvast onze bijdrage leveren. Ik ben heel tevreden dat we daarvoor samen met het agentschap Opgroeien op sterke partners, zoals Minor-Ndako, Child Focus en Pleegzorg kunnen rekenen."

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi: “Vrouwen en kinderen zijn de eerste slachtoffers van deze verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Sinds het begin van de oorlog zijn bijna 5 miljoen kinderen uit Oekraïne op de vlucht geslagen. Iets minder dan de helft van de kinderen vertrekt naar het buitenland. Vele andere kinderen blijven achter in oorlogsgebied en lopen groot gevaar. Ze dreigen slachtoffer te worden van geweld, hebben een tekort aan levensmiddelen of vallen misschien in de handen van mensensmokkelaars. Dat moeten we zoveel mogelijk proberen te vermijden. Met deze operatie halen we deze kwetsbare kinderen weg uit de gruwel van de oorlog en bieden we hen een veilige haven tot zolang de oorlog duurt.”