Vlaanderen duidt externe partner aan voor contactonderzoek

  • 5 mei 2020

Vandaag heeft de Vlaamse Regering beslist de opdracht tot opsporing en begeleiding van personen die mogelijk een risicodragend contact hebben gehad met COVID-19 besmette personen, toe te vertrouwen aan een samenwerking tussen een consortium van callcenters, ZPG Intermut en KPMG.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 20 april 2020 besliste om de deelstaten te belasten met de verantwoordelijkheid om een systeem van contactonderzoek te organiseren.

Volgens informatie die verstrekt werd door de federale autoriteiten, gebaseerd op het advies van experten, zijn hiervoor verschillende profielen nodig:

  • Callcenter agents (864 voor het Vlaams Gewest)
  • Call center supervisors (46 voor het Vlaams Gewest)
  • Field agents (289 voor het Vlaams Gewest)
  • Field agent supervisors (16 voor het Vlaams Gewest)

Omwille van de hoogdringendheid werd vorige week een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gestart, waarbij 6 mogelijke kandidaten werden uitgenodigd een offerte in te dienen. Er werd één offerte ingediend, gezamenlijk door 3 van de potentiële partners.

Het gaat om samenwerking tussen een consortium van callcenters, ZPG Intermut en KPMG. Het consortium van callcenters bestaat uit Koramic2Engage, N-Allo, Callexcell, Yource.

De partners zullen samen de gevraagde capaciteit aan medewerkers kunnen leveren, zowel voor de callcenters, als voor de field agents en de supervisors. KPMG zal instaan voor de ondersteuning bij de strategische coördinatie. Zoals afgesproken op de Interministeriële Conferentie van 29 april 2020, zal het systeem van contactonderzoek vanaf 11 mei volledig operationeel zijn, met de benodigde capaciteit.

Na onderhandeling werd besloten over te gaan tot gunning voor een bedrag van 101 363 922,02 euro excl. btw. De opdracht loopt 7 maanden, tot einde november. De afgesproken prijs is een maximumprijs. De Vlaamse overheid zal betalen op basis van geleverde prestaties.