De residentiële ouderenzorg in de Vlaamse sociale bescherming

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de financiering van de zorg in woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra met een bijzondere erkenning.

  • Tot ten laatste 31 december 2018 gebeurt de uitvoering door de federale overheid en ziekenfondsen.
  • Vanaf 1 januari 2019 verloopt de financiering van de residentiële ouderenzorg binnen de context van de Vlaamse sociale bescherming en neemt Vlaanderen de dienstverlening over van de federale overheid.
In 2 fases naar de Vlaamse sociale bescherming

De financiering van residentiële ouderenzorg uitwerken binnen de Vlaamse sociale bescherming, gebeurt in 2 fases. In fase 1 ligt de nadruk op continuïteit. De huidige financieringswijze blijft grotendeels behouden, mits enkele vereenvoudigingen, maandelijkse facturatie en digitale gegevensuitwisselingen. In een latere fase evolueren we naar een zorggebonden, persoonsvolgende en sectoroverschrijdende financiering.

RIZIV-webtoepassing wordt Vlaams

De RIZIV-webtoepassing voor gegevensverzameling blijft bestaan, weliswaar als een Vlaamse toepassing met enkele aanpassingen en met een nieuwe werknaam, nl. “RaaS”.

Digitaal platform voor opname en facturatie

Het opname- en facturatieproces tussen ouderenvoorzieningen en zorgkassen zal vanaf 1 januari 2019 uitsluitend digitaal verlopen. Een belangrijke en ingrijpende wijziging. Bovendien schakelen we over van driemaandelijkse naar maandelijkse facturatie.

Infosessies

We organiseren een twee reeksen infosessies over de financiering van residentiële ouderenzorg in oktober en november 2018.

Downloads en links
  • Presentaties uit infosessies
  • pdf bestandLijst voorzieningen met HCO-nummer (195 kB): overzicht van de erkende woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra in Vlaanderen met hun HCO-nummer. Dit HCO-nummer wordt gebruikt voor het eHealth toegangsbeheer voor RaaS. Daarnaast zal dit nummer vanaf 1 januari 2019 ook worden gebruikt als identificator bij het digitaal opname- en facturatieproces tussen ouderenvoorzieningen en zorgkassen. Let op, centra voor kortverblijf hebben een eigen HCO-nummer, maar voor het toegangsbeheer tot RaaS gebruiken ze de gegevens van het woonzorgcentrum.
Logo van de vlaamse sociale bescherming
Contact

Vragen over de financiering vanaf 1 januari 2019?

financieringouderenzorg@zorg-en-gezondheid.be

Vergeet uw RIZIV eHealth-certificaat niet

Op 1 januari 2019 moet elke ouderenvoorziening een "RIZIV eHealth-certificaat" hebben. Dat is nodig voor het opname- en facturatieproces te kunnen doen in het digitale platform.