Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg

Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg

016 33 68 81

De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ) is een vereniging zonder winstoogmerk. Met deze organisatie werd een beheersovereenkomst afgesloten als partnerorganisatie voor het ondersteunen van Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) in hun opdracht Preventieve Gezondheidszorg.

Locatie

Kapucijnenvoer 35 blok d
1e verdieping
3000 Leuven
België

Online

Beheersovereenkomst

Type organisatie

Partnerorganisatie

Duur

1 januari 2020- 31 december 2024

Budget

385.000 euro/jaar

Werkingsgebied

Vlaams gewest en het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad.

Doelgroepen

  • Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) met betrekking tot de eigen werking en de ondersteuning van de school en de pedagogische begeleidingsdienst op vlak van preventieve gezondheidszorg en het begeleiden van schoolgaande kinderen en jongeren;
  • relevante partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking;
  • Logo's en gezondheids- en welzijnsorganisaties op de eerste lijn;
  • de Vlaamse overheid.

Resultaatgebieden

  1. aanbod van informatie, documentatie en advies;
  2. ontwikkeling van methodieken en materialen;
  3. disseminatie van methodieken;
  4. ondersteuning  van de implementatie van methodieken en materialen, met inbegrip van deskundigheidsbevordering in CLB.