Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg

Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg

016 33 68 81

De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ) is een vereniging zonder winstoogmerk. Met deze organisatie werd een beheersovereenkomst afgesloten als partnerorganisatie voor preventieve jeugdgezondheidszorg naar schoolgaande kinderen en jongeren.

Locatie

Kapucijnenvoer 35 blok d
1e verdieping
3000 Leuven
Belgiƫ

Online

Beheersovereenkomst

Type organisatie

Partnerorganisatie

Duur

1 januari 2012 - 31 december 2016

Budget

280.000 euro/jaar

Werkingsgebied

Vlaams gewest en het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad.

Doelgroepen

  • Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) met betrekking tot de eigen werking en de ondersteuning van de school op vlak van preventieve gezondheidszorg en het begeleiden van leerlingen, hun partners en andere intermediairen;
  • de Vlaamse overheid.

Resultaatgebieden

  1. het aanbod van informatie, documentatie en advies;
  2. de ontwikkeling van methodieken en materialen voor de CLB;
  3. het ondersteunen van de implementatie van methodieken en materialen, met inbegrip van deskundigheidsbevordering in CLB;
  4. het inhoudelijk of organisatorisch ondersteunen van de rol van de CLB in het preventieve gezondheidsbeleid;
  5. ondersteunen van en meewerken aan de ontwikkeling en uitbouw van operationele informatiesystemen, gericht op efficiƫntie- en kwaliteitsverbetering en conform met e-Health.