Vlaamse sociale bescherming zal 4 miljard euro omvatten

  • 19 januari 2018

De Vlaamse Regering keurde vrijdag 19 januari 2018 definitief het decreet goed over de Vlaamse sociale bescherming. Dat decreet voorziet dat vanaf 2019 stap voor stap nieuwe onderdelen worden toegevoegd, te beginnen met de mobiliteitshulpmiddelen en de residentiële ouderenzorg. In een latere fase volgen gezinszorg, kortverblijf, dagverzorgingscentra, geestelijke gezondheidszorg en revalidatie. Met al die onderdelen zal het in totaal gaan over een budget van bijna 4 miljard euro. De jaarlijkse, solidaire zorgpremie die iedereen in Vlaanderen betaalt, zal een recht openen op heel wat tegemoetkomingen voor zorg. In februari start alvast een bekendmakings- en informatiecampagne over de Vlaamse sociale bescherming.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Met dit decreet maken we een solidaire Vlaamse sociale bescherming die alle zorgbehoevende mensen in Vlaanderen zal versterken. We maken het grote Vlaamse aanbod aan zorg eenvoudiger, transparanter en toegankelijker voor wie er nood aan heeft. Vandaag al krijgen meer dan 300.000 mensen een maandelijks zorgbudget waarmee ze hulp kunnen betalen. Vanaf 2019 kan wie hulp nodig heeft om zich te verplaatsen, op een eenvoudigere manier beroep doen op tegemoetkomingen voor een mobiliteitshulpmiddel zoals een elektrische rolwagen. Later komt er nog een zorgticket bij, dat je zal kunnen inzetten voor zorg- en dienstverlening bij een erkende zorgverlener naar keuze.”

Vlaams zorgbudget

De Vlaamse sociale bescherming bestaat vandaag uit drie cash tegemoetkomingen voor mensen die veel zorg nodig hebben. Deze tegemoetkomingen krijgen een gezamenlijke, nieuwe naam: Vlaams zorgbudget. Er is een Vlaams zorgbudget voor personen met een handicap of basisondersteuningsbudget, voor zwaar zorgbehoevenden (de zorgverzekering) en voor ouderen met een zorgnood (de tegemoetkoming hulp aan bejaarden).

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Op termijn willen we de zorgbudgetten nog verder vereenvoudigen met zoveel mogelijk automatische rechtentoekenning op basis van één beoordeling van de zorgnood. Nu al is er maar één loket meer voor de zorgbudgetten, bij de zorgkas.”

Voor de zorgbudgetten in 2017 was er 798 miljoen euro beschikbaar.

Mobiliteitshulpmiddelen

De bestaande tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen worden vanaf 2019 opgenomen in de Vlaamse sociale bescherming. Meteen worden de aanvragen sterk vereenvoudigd en komen er meer mogelijkheden. Eén aanvraag zal voldoende zijn: de Vlaamse sociale bescherming neemt zowel de vergoedingen over die vroeger onder de ziekteverzekering vielen, als de aanvullende vergoedingen die men kon krijgen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Momenteel bestaat er een lijst van erkende mobiliteitshulpmiddelen waarvoor een vergoeding kan worden gekregen. Die lijst zal blijven bestaan, maar er  komt een meer flexibele procedure om ook een vergoeding te krijgen voor innovatieve hulpmiddelen en om die sneller toe te voegen aan de erkende lijst.

Leeftijd speelt niet langer een rol voor de tegemoetkoming. Er komt meer hergebruik, omdat het huursysteem, zoals dat vandaag al bestaat in de woonzorgcentra, naar nieuwe doelgroepen zal worden uitgebreid.

Patiënten met een snel degeneratieve aandoening zullen binnen een korte termijn een geschikt mobiliteitshulpmiddel kunnen huren en dit ook inruilen voor een ander mobiliteitshulpmiddel als hun situatie evolueert.

Vlaams zorgticket

Het nieuwe decreet voorziet dat de Vlaamse sociale bescherming vanaf 2019 wordt uitgebreid met nieuwe onderdelen van zorg en behandeling. De Vlaamse bevoegdheden in de residentiële ouderenzorg, de gezinszorg, de centra voor dagverzorging, de centra voor kortverblijf, de palliatieve equipes, de initiatieven beschut wonen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de centra geestelijke gezondheidszorg en de revalidatie zullen onderdeel worden van het pakket. Met de opname van deze sectoren zal de Vlaamse sociale bescherming een budget van 3,94 miljard euro omvatten. In een eerste fase zullen volgend jaar de tegemoetkomingen in woonzorgcentra, dagverzorging en kortverblijf al worden gekoppeld aan de zorgpremie. De papieren informatiestroom wordt daarbij vervangen door een digitaal systeem. Andere sectoren zullen volgen.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Het doel is dat wie solidair bijdraagt aan de Vlaamse sociale bescherming op termijn voor al deze zorgvormen een zorgticket kan krijgen. Dit moet toelaten vereenvoudigingen door te voeren en de historisch gegroeide regelingen op maat van voorzieningen te vervangen door een transparante financiering op maat van ieders zorgprofiel.”

Campagne

Om iedereen in Vlaanderen te informeren over de Vlaamse sociale bescherming, lanceert minister Vandeurzen half februari een informatiecampagne. Jo Vandeurzen: “Iedereen betaalt elk jaar een zorgpremie voor deze sociale bescherming. Wat gebeurt er met dat geld? En tot welke voordelen geeft die premie toegang? Op die vragen geven we een antwoord met onze campagne.”

Iedereen die van zijn zorgkas een brief krijgt met de uitnodiging de zorgpremie te betalen, zal daarbij ook een folder krijgen met uitleg over de Vlaamse sociale bescherming. Daarnaast loopt er vanaf 19 februari een TV-spot.

>> www.vlaamsesocialebescherming.be