De uitbouw van een Vlaamse sociale bescherming

Vlaanderen bouwt aan een Vlaamse sociale bescherming bovenop de federale sociale zekerheid. De Vlaamse sociale bescherming stap voor stap:

  1. Vandaag al krijgen meer dan 300.000 mensen een maandelijks zorgbudget waarmee ze hulp kunnen betalen.
  2. Vanaf 2019 zullen ouderenzorgvoorzieningen hun financiering ontvangen van de zorgkassen vanuit de Vlaamse sociale bescherming.
  3. Ook vanaf 2019 zal de Vlaamse sociale bescherming mobiliteitshulpmiddelen (zoals rolwagens en elektrische scooters) vergoeden.
  4. In de volgende legislatuur zal de Vlaamse sociale bescherming ook de financiering overnemen voor zorg en behandeling in de revalidatiesector en in dat deel van de geestelijke gezondheidszorg waarvoor de Vlaamse overheid bevoegd is.
  5. Ook de Vlaamse thuiszorg (diensten voor gezinszorg) zal dan opgenomen worden in de Vlaamse sociale bescherming.
  6. In een latere fase zullen we de verschillende onderdelen van de Vlaamse sociale bescherming op een andere manier gaan financieren., gebaseerd op het zorgprofiel van de gebruikers. Met een "zorgticket" zal deze persoon terecht kunnen in verschillende zorgvoorzieningen in Vlaanderen.

Met de opname van deze sectoren omvat de Vlaamse sociale bescherming een budget van 4,1 miljard euro. Het budget komt deels van de solidaire zorgpremie die iedereen in Vlaanderen elk jaar betaalt. Het merendeel wordt aangevuld vanuit de Vlaamse schatkist. Om de Vlaamse sociale bescherming te organiseren, werkt de Vlaams overheid samen met de erkende zorgkassen.

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen:

"Met de bevoegdheden die Vlaanderen gekregen heeft in de zesde staatshervorming bouwen we aan een coherent en toegankelijk zorg- en ondersteuningsaanbod waarin Vlaanderen zelf de financiering opneemt en die afstemt op de zorgzwaarte en de zorgnoden van wie hulp nodig heeft. Behoud van autonomie en levenskwaliteit van mensen met een zorgnood zijn daarin belangrijke doelstellingen."

Naar een nieuwe financiering van de Vlaamse residentiële ouderenzorg

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de financiering van de zorg in woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra met een bijzondere erkenning. Vanaf 1 januari 2019 verloopt de financiering van die residentiële ouderenzorg binnen de Vlaamse sociale bescherming en neemt Vlaanderen de dienstverlening over van de federale overheid.

>> Meer over de financiering van de residentiële ouderenzorg in de Vlaamse sociale bescherming

Mobiliteitshulpmiddelen

Bestaande tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen worden vanaf 2019 opgenomen in de Vlaamse sociale bescherming. Meteen worden de aanvragen sterk vereenvoudigd en komen er meer mogelijkheden. Eén aanvraag zal voldoende zijn: de Vlaamse sociale bescherming neemt zowel de vergoedingen over die vroeger onder de ziekteverzekering vielen, als de aanvullende vergoedingen die men kon krijgen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

>> Mobiliteitshulpmiddelen in de Vlaamse sociale bescherming

Overgangsperiode voor revalidatie en geestelijke gezondheidszorg

Op langere termijn zullen voorzieningen die revalidatie aanbieden en voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg, onderdeel worden van de Vlaamse sociale bescherming. Dat betekent dat ze hun (nieuwe) financiering zullen krijgen van de Vlaamse sociale bescherming. Maar eerst (vanaf 2019) is er een overgangsperiode. Vlaanderen neemt daarin de bestaande financiering over van de federale overheid en zet die verder (met nadruk op continuïteit). Voorzieningen krijgen in die overgangsperiode hun financiering via de ziekenfondsen, buiten de Vlaamse sociale bescherming.

Nieuws

Monitoring COVID-19 situatie in woonzorgcentra door gemeenten en provincies

Woonzorgcentra en centra voor kortverblijf type 1 bezorgen sinds 18 maart 2020 dagelijks een aantal COVID-19 gerelateerde gegevens over hun bewoners en...

Aanpak van medisch afval in het kader van de COVID-19-epidemie

Als gevolg van de COVID-19-epidemie kampt de medische sector met een aantal specifieke problemen in het beheer van hun (medische) afvalstoffen.

Gouverneurs, lokale besturen en eerstelijnszones krijgen handleiding om schakelzorgcentra voor te bereiden

Momenteel hebben de ziekenhuizen nog voldoende opvangcapaciteit om alle patiënten op te nemen die zich aandienen. Wanneer de toestroom van patiënten zo sterk oploopt dat ziekenhuizen dreigen vol te lopen, dan zullen bepaalde patiënten tijdelijk opgevangen kunnen worden in schakelzorgcentra. Zorg en Gezondheid heeft nu een draaiboek opgesteld om die schakelzorgcentra snel te kunnen opstarten.

Aangepaste dienstverlening tijdens coronacrisis

De medewerkers van Zorg en Gezondheid werken tijdens deze uitzonderlijke periode maximaal thuis. Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te blijven garanderen, vragen we zo veel mogelijk digitaal te werken.

Opvang tijdens paasvakantie

Ook in de Paasvakantie wordt opvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep, sociaal of medisch kwetsbare kinderen en kinderen met een moeilijke thuissituatie.