Vlaamse regering richt taskforce kwetsbare gezinnen op

  • 24 april 2020

De Vlaamse regering besliste vandaag op voorstel van coördinerend minister voor armoedebestrijding Wouter Beke, om een ‘Taskforce kwetsbare gezinnen’ op te richten. Deze taskforce start volgende week.

In de eerste weken van deze COVID19-crisis nam de Vlaamse regering snel een aantal noodmaatregelen om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare gezinnen in Vlaanderen extra bescherming kregen. Denk hierbij aan ondersteunende maatregelen voor de sociale economie, het opschorten van afsluitingen van energie of uithuiszettingen, het voorzien van opvang voor kinderen uit kwetsbare gezinnen, gratis opvang tijdens de paasvakantie, tegemoetkoming voor water en energie bij tijdelijke werkloosheid,  …

Daarnaast werden in nauw contacten met het werkveld, richtlijnen opgesteld om de werkingen op een veilige, aangepaste manier te laten verlopen en werd hulp- en dienstverlening gegarandeerd via de beschikbare kanalen zoals telefoon, chat, mail …

Vlaams minister Beke feliciteert de organisaties voor hun veerkracht en aanpassingsvermogen om de meest kwetsbare gezinnen blijvend te ondersteun in deze moeilijke weken.

Jammer genoeg ligt de crisis nog niet achter ons. Integendeel, zeker voor kwetsbare groepen bestaat het gevaar dat gevolgen op allerlei levensdomeinen nog lang zullen doorwerken. Wij willen niet wachten om deze toekomstige uitdagingen een antwoord te geven. Daarom wordt een taskforce opgericht die zal bestaan uit 2 werkgroepen:

  1. één met stakeholders die vertegenwoordigers bevat van organisaties binnen de domeinen van armoedebestrijding, sociaal werk, ouderen, personen met een handicap, samenleven, integratie en inburgering en vertegenwoordigers van de lokale besturen en het sociaal overleg. Het interfederaal steunpunt armoedebestrijding is aangezocht om vanuit hun deskundigheid met dialoogsessies en de thematiek ondersteuning te bieden aan deze werkgroep.
  2. Een andere met de vertegenwoordigers van de coördinerend minister voor Armoedebestrijding, de minister-president en de vice-minister-presidenten. Aangevuld met vakministers op basis van de agenda. Het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zorgt voor de administratieve ondersteuning.

De taskforce heeft volgende doelstellingen:

  • Detecteren van problemen op het terrein 
  • Monitoring van de situatie bij kwetsbare groepen
  • Informatiedoorstroming vanuit beleid naar middenveld en mensen in een kwetsbare positie 
  • Knelpunten bespreken en afspraken maken omtrent mogelijke acties in respons 
  • Voorstellen tot afstemming met de andere beleidsniveaus (federaal en lokale besturen)  
  • Bekend maken van de genomen acties door de Vlaamse regering.
  • Voorbereiden relance 

De Vlaamse regering kiest hiermee voor een constructieve dialoog met de kwetsbare groepen in onze samenleving en wil zo ook de komende periode kort op de bal kunnen spelen om te zorgen voor morgen en te zorgen dat we de meest kwetsbaren daarbij niet vergeten.