Vlaamse controletoren toont nu waar de besmette persoon denkt besmet te zijn geraakt

  • 16 oktober 2020

Waar denken COVID 19-patiënten zelf dat ze de besmettingen hebben opgelopen? De contactonderzoekers stellen ook deze vraag wanneer ze een besmette persoon opbellen of bezoeken om diens contactpersonen te bevragen. Ook vragen de contactonderzoekers waar de besmette persoon nog geweest is in zijn besmettelijke periode voor de start van de isolatie. Een dagelijkse update van de resultaten van deze bevragingen voor heel Vlaanderen wordt nu beschikbaar gesteld voor de lokale besturen en lokale zorgraden via de zogeheten Vlaamse controletoren in de ZorgAtlas, een online rapporteringsinstrument van Zorg en Gezondheid.

De resultaten van deze bevraging staan in de controletoren op het niveau van Vlaanderen, dus niet per gemeente of eerstelijnszone. De resultaten van de afgelopen weken vindt u als bijlage.

Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid: “Deze gegevens bevestigen een aantal inzichten die we al hadden uit het eigen en het lokale bron- en clusteronderzoek: vaak hebben besmette personen zelf geen idee waar ze besmet zijn geraakt, en waar ze wel een vermoeden hebben duikt het gezin het vaakst. Ook vrienden, het werk of sociale leven in sport en hobby’s worden genoemd. Laten we echter niet vergeten dat mensen vaak niet weten waar ze besmet zijn geraakt en gezin of werk makkelijker als mogelijke bron genoemd zal worden dan bijvoorbeeld horeca. Wanneer mensen aangeven waar ze nog geweest zijn in hun besmettelijke periode, zien we restaurants, horeca en sport het vaakst opduiken. Dat betekent uiteraard nog niet dat ze daar ook iemand besmet hebben, maar het geeft wel aan dat zeker ook daar de gouden regels zoals afstand houden en andere maatregelen maximaal gerespecteerd moeten worden.”

Over de Vlaamse controletoren

Lokale besturen en zorgraden in Vlaanderen hebben al een aantal maanden toegang tot een online “Vlaamse controletoren” in de zogeheten “ZorgAtlas”. Daarin ontsluit Zorg en Gezondheid stap voor stap zo veel mogelijk informatie die via het contactonderzoek verzameld wordt en die opgeslagen zit in een databank onder het beheer van Sciensano. Zo konden lokale besturen en zorgraden via de controletoren bijvoorbeeld al het aantal besmettingen per gemeente opvolgen en zien in welke statistische sectoren patiënten zich bevinden.

Lokale besturen en de lokale zorgraden spelen een belangrijke rol in het beheersen van lokale uitbraken en het sensibiliseren rond veiligheidsmaatregelen. Via de Zorgatlas biedt de Vlaamse overheid hen zoveel mogelijk informatie uit het contactonderzoek waarmee ze de lokale situatie kunnen inschatten.

Deze grafiek toont vermoedelijke plaatsen van besmetting die besmette personen hebben opgegeven van  1 september tot 13 oktober:

vermoedelijke bron

Deze grafiek toont plaatsen of samenkomsten waar besmette personen naar eigen zeggen nog geweest zijn in hun besmettelijke periode voor de start van de isolatie, voor de periode van  1 september tot 13 oktober

whereabouts