Vlaams Instituut Mondgezondheid - GezondeMond

Vlaams Instituut Mondgezondheid - GezondeMond

09 332 51 02

Vlaams Instituut Mondgezondheid - GezondeMond is de Vlaamse partnerorganisatie voor preventieve mondzorg bij risicogroepen. Het bestaat uit volgende partners: het Verbond der Vlaamse Tandartsen vzw; de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen vzw, de vakgroep Mondgezondheidswetenschappen van Universiteit Gent, het departement Mondgezondheidswetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven, Arteveldehogeschool vzw, Belgische Beroepsvereniging voor Mondhygiënisten vzw en UC Leuven vzw.

Locatie

C.Heymanslaan 10 - ingang 25
9000 Gent
België

Online

Beheersovereenkomst
Type organisatie Partnerorganisatie
Duur 1/1/2021– 31/12/2025
Budget 520.000 euro per jaar
Werkingsgebied Vlaamse gewest en het tweetalig gebied Brussels-Hoofdstad
Doelgroepen
  • personen met een verhoogd gezondheidsrisico zoals kwetsbare ouderen en personen met een beperking;
  • personen met een lagere socio-economische status.
Resultaatgebieden

1. aanbod van informatie, documentatie en advies;
2. ontwikkeling van methodieken;
3. disseminatie van methodieken;
4. ondersteuning van de implementatie van methodieken, met inbegrip van deskundigheidsbevordering;
5. uitvoering van methodieken.