Vlaams Instituut Mondgezondheid - GezondeMond

Vlaams Instituut Mondgezondheid - GezondeMond

02 413 00 12

Vlaams Instituut Mondgezondheid - GezondeMond is de Vlaamse partnerorganisatie voor preventieve mondzorg. Het bestaat uit volgende partners: het Verbond der Vlaamse Tandartsen vzw; het departement Mondgezondheidswetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven, de vakgroep Tandheelkunde van de Universiteit Gent en de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen.

Locatie

Vrijheidslaan 61
1081 Brussel
België

Online

Beheersovereenkomst
Type organisatie Partnerorganisatie
Duur 1/1/2017 – 31/12/2020
Budget 250.000 per jaar
Werkingsgebied Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussels-Hoofdstad
Doelgroepen
  • personen, en vooral kinderen en jongeren, met een lagere socio-economische status
  • kwetsbare ouderen
  • personen met een beperking.
Resultaatsgebieden
  • optimaliseren van de gegevensuitwisseling tussen tandartsen, Kind en Gezin en het CLB;
  • verder implementeren van vroegere initiatieven rond preventieve mondzorg;
  • bevorderen van de toegankelijkheid van de preventieve (en curatieve) mondzorg;
  • verspreiden van een geactualiseerd aanbod van informatie en praktische hulpmiddelen naar beleidsmakers, de media, het brede publiek en de specifieke doelgroepen via één geïntegreerde website (m.i.v. Glimlachen.be, Specialdent.be, Ieders Mond Gezond,…).