Vlaams Instituut Gezond Leven

Vlaams Instituut Gezond Leven

02 442 49 49

Het Vlaams Instituut Gezond Leven, afgekort Gezond Leven, draagt bij tot de gezondheidsbevordering en ziektepreventie van en bij de algemene bevolking en specifieke doelgroepen door middel van educatie, structurele maatregelen, zorg en begeleiding, rechtstreeks naar de einddoelgroep of via relevante intermediairs en settings, met het oog op de realisatie de beleidsprioriteiten en de gezondheidsdoelstellingen van het Vlaams preventieve gezondheidsbeleid (o.a. facettenbeleid).

De Vlaamse overheid sloot vier beheersovereenkomsten met Gezond Leven voor de volgende thema's:

 • gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging, beperken van sedentair gedrag en ondervoeding bij ouderen (2021-2025);
 • het voorkomen van gezondheidsschade door tabak: preventie van roken, bescherming tegen blootstelling tabaksrook, rookstop (penvoerend voor Consortium Tabak, 2021-2025);
 • geestelijke gezondheidsbevordering (penvoerend voor Consortium Geestelijke Gezondheidsbevordering, samenwerkingsverband tussen The Human Link en Gezond Leven, 2021-2025);
 • ondersteuning settinggericht werken (2021-2024).

 

Locatie

Vlaams Instituut Gezond Leven
Gustave Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
België

Online

Beheersovereenkomst 'gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging, beperken van sedentair gedrag en ondervoeding bij ouderen'

Type organisatie

Partnerorganisatie

Duur

1 januari 2021 – 31 december 2025

Budget

1.760.000 euro/jaar

Werkingsgebied

Vlaams gewest en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

Doelgroepen

 • de algemene bevolking;
 • intermediairs;
 • personen met een lagere sociaaleconomische status.
   

Resultaatgebieden

 1. aanbod van informatie, documentatie en advies;
 2. ontwikkeling van methodieken;
 3. disseminatie van methodieken;
 4. ondersteuning van de implementatie van methodieken met inbegrip van deskundigheidsbevordering;
 5. uitvoering van methodieken.
Beheersovereenkomst 'tabak' in consortium met VRGT, Stichting Tegen Kanker en Kom Op Tegen Kanker

Type organisatie

Partnerorganisatie

Duur

1 januari 2021 – 31 december 2025

Budget

2.110.000 euro/jaar

Werkingsgebied

Vlaams gewest en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

Doelgroepen

 • de algemene bevolking
 • intermediairs
 • personen met een lagere sociaaleconomische status
   

Resultaatgebieden

 1. Aanbod van informatie, documentatie en advies
 2. Ontwikkeling van methodieken
 3. Disseminatie van methodieken
 4. Ondersteuning van de implementatie van methodieken met inbegrip van deskundigheidsbevordering
 5. Uitvoering van methodieken
Beheersovereenkomst 'geestelijke gezondheidsbevordering' , een consortium van Gezond Leven en The Human Link

Type organisatie

Partnerorganisatie

Duur

1 januari 2021 – 31 december 2025

Budget

600.000 euro/jaar

Werkingsgebied

Vlaams gewest en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

Doelgroepen

 • de algemene bevolking;
 • personen met een verhoogd gezondheidsrisico;
 • personen met een lagere sociaaleconomische status;
 • relevante partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking;
 • Logo's en gezondheids- en welzijnsorganisaties op de eerste lijn;
 • intermediairs;
 • de Vlaamse overheid.
   

Resultaatgebieden

 1. aanbod van informatie, documentatie en advies;
 2. ontwikkeling van methodieken;
 3. disseminatie van methodieken;
 4. ondersteuning van de implementatie van methodieken met inbegrip van deskundigheidsbevordering;
 5. uitvoering van methodieken.
Beheersovereenkomst 'ondersteuning settinggericht werken'

Type organisatie

Partnerorganisatie

Duur

1 februari 2021 – 31 januari 2024

Budget

250.000 euro/jaar

Werkingsgebied

Vlaams gewest en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

Doelgroepen

 • de algemene bevolking
 • personen met een verhoogd gezondheidsrisico
 • personen met een lagere sociaaleconomische status
 • relevante partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking
 • Logo's en gezondheids- en welzijnsorganisaties op de eerste lijn
 • intermediairs
 • de Vlaamse overheid
   

Resultaatgebieden

 1. Aanbod van informatie, documentatie en advies
 2. Ontwikkeling van methodieken
 3. Disseminatie van methodieken
 4. Ondersteuning van de implementatie van methodieken met inbegrip van deskundigheidsbevordering