Vlaams Instituut Gezond Leven

Vlaams Instituut Gezond Leven

02 442 49 49

Het Vlaams Instituut Gezond Leven, afgekort Gezond Leven, draagt bij tot de gezondheidsbevordering en ziektepreventie van en bij de algemene bevolking en specifieke doelgroepen door middel van educatie, structurele maatregelen, zorg en begeleiding, rechtstreeks naar de einddoelgroep of via relevante intermediairs en settings, met het oog op de realisatie de beleidsprioriteiten en de gezondheidsdoelstellingen van het Vlaams preventieve gezondheidsbeleid (o.a. facettenbeleid).

Gezond Leven werkt rond de volgende thema's thema’s:

 • algemene gezondheidsbevordering: d.w.z. gezondheidsthema-overschrijdende gezondheidsbevordering vanuit fysisch, psychisch en sociaal oogpunt en het bevorderen van een beleid hiervoor in settings (lokale besturen, onderwijs, werk, residentiële voorzieningen) en naar doelgroepen (algemene bevolking, intermediairs, personen met lagere sociaal-economische status);
 • algemene ondersteuning Logo’s: d.w.z. gezondheidsthema-overschrijdende en medisch-milieukundige ondersteuning van de werking van de Logo’s;
 • gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging, beperken van sedentair gedrag en ondervoeding bij ouderen;
 • het voorkomen van gezondheidsschade door tabak: preventie van roken, bescherming tegen blootstelling tabaksrook, rookstop.

De Vlaamse overheid sloot vier beheersovereenkomsten met Gezond Leven voor de periode 2016-2020.

Locatie

Vlaams Instituut Gezond Leven
Gustave Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
België

Online

Beheersovereenkomst 'gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging, beperken van sedentair gedrag en ondervoeding bij ouderen'

Type organisatie

Partnerorganisatie

Duur

1 januari 2016 – 31 december 2020

Budget

1.800.000 euro/jaar

Werkingsgebied

Vlaams gewest en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

Doelgroepen

 • de algemene bevolking
 • intermediairs
 • personen met een lagere sociaaleconomische status
   

Resultaatgebieden

 1. Het aanbod van informatie, documentatie en advies
 2. de ontwikkeling van methodieken
 3. disseminatie van methodieken
 4. ondersteuning van de implementatie van methodieken met inbegrip van deskundigheidsbevordering
 5. uitvoering van methodieken
Beheersovereenkomst 'tabak' in consortium met VRGT, Stichting Tegen Kanker en Kom Op Tegen Kanker

Type organisatie

Partnerorganisatie

Duur

1 januari 2016 – 31 december 2020

Budget

1.555.000 euro voor het eerste werkingsjaar, 2.115.000 euro/jaar vanaf het tweede werkingsjaar

Werkingsgebied

Vlaams gewest en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

Doelgroepen

 • de algemene bevolking
 • intermediairs
 • personen met een lagere sociaaleconomische status
   

Resultaatgebieden

 1. Het aanbod van informatie, documentatie en advies
 2. de ontwikkeling van methodieken
 3. disseminatie van methodieken
 4. ondersteuning van de implementatie van methodieken met inbegrip van deskundigheidsbevordering
 5. uitvoering van methodieken
Beheersovereenkomst 'algemene ondersteuning Logo’s' (in consortium met de Vlaamse Logo’s)

Type organisatie

Partnerorganisatie

Duur

1 januari 2016 – 31 december 2020

Budget

355.000 euro/jaar

Werkingsgebied

Vlaams gewest en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

Doelgroepen

 • de algemene bevolking
 • intermediairs
 • personen met een lagere sociaaleconomische status
   

Resultaatgebieden

 1. Het aanbod van informatie, documentatie en advies
 2. de ontwikkeling van methodieken
 3. disseminatie van methodieken
 4. ondersteuning van de implementatie van methodieken met inbegrip van deskundigheidsbevordering
 5. uitvoering van methodieken
Beheersovereenkomst 'algemene gezondheidsbevordering'

Type organisatie

Partnerorganisatie

Duur

1 januari 2016 – 31 december 2020

Budget

1.370.000 euro/jaar

Werkingsgebied

Vlaams gewest en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

Doelgroepen

 • de algemene bevolking
 • intermediairs
 • personen met een lagere sociaaleconomische status
   

Resultaatgebieden

 1. Het aanbod van informatie, documentatie en advies
 2. de ontwikkeling van methodieken
 3. disseminatie van methodieken
 4. ondersteuning van de implementatie van methodieken met inbegrip van deskundigheidsbevordering
 5. uitvoering van methodieken