Vlaams infectieziektebulletin, nummer 1995-6 (VIB 1995-6)